LÂU ĐÀI TÌNH ÁI

Sáng tác Trần Thiện Thanh
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 4901

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2166

Hợp âm dạo (Cẩm Ly & Quốc Đại): [D] | [F#m] | [Bm] | [G] | [D#]

[F#] | [E] | [A] | [A] | [D] | [F] | [G] | [E] | [Asus4] | [A] | [A]

[D] | [D] | [D] | [Dm] | [D] | [G] | [Gm] | [F#m] | [Em] | [A]

[A] | [D] | [F/C] | [G] | [E] | [A] | [D] | [D] | [D]

Anh sẽ vì [D] em làm thơ tình ái. [D] | [Bm]
Anh sẽ gom [Cmaj7] mây kết hình lâu [Amaj7] đài. [A] | [A]
Đợi chờ một đêm trăng nào [D] tới,
Đợi chiều vàng hôn lên làn [G] tóc,
Đợi một [Em] lần không gian đổi [A] mới,
Đón hai [E] đứa chúng ta mà [A] thôi...
Tinh tú trời cao thành vương [D] miện sáng. [Bm] | [Bm]
Khai lễ đăng [E] quang vũ trụ chong [A] đèn. [A] | [A]
Hoàng hậu về cao sang quyền [D] quý,
Đẹp nụ cười quân vương [G] vừa ý,
Và lâu [E] đài mang tên tình [A] ái
Đón hai đứa chúng ta [Dmaj7] mà thôi [G] | [A/C#]-[D]

Đ.K.:
Em [Bm] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Chắc không có trên [F#m] trần gian,
Anh [D] đưa em vào bằng [G] tiếng hát
Chắp [Bm7] đôi cánh nhung thiên [Em] thần.
Em [D] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Sáng trong ánh tinh [F#m] cầu xa
Cho [D] nên cho dù nghìn [G] năm qua,
Còn [E] vấn vương đôi hồn [A] hoa.
Anh kết lầu [F#m] hoa bằng thơ [Dm] tình ái, [Bm] | [Bm]
Cho mắt em [Em] xanh đến tận muôn [Asus4] đời. [A] | [A]
Chuyện tình mình chưa nghe lừa [D] dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào [G] tối,
Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A] ái,
Đón hai đứa chúng ta [D] mà thôi...[D]

[D] | [F#m] | [G] | [Gm] | [F#m] | [Em] | [A] | [A]

[D] | [Bm] | [A] | [E] | [A] | [E] | [D] | [A] | [D]

Đ.K.:
Em [D] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Chắc không có trên [F#m] trần gian,
Anh [D] đưa em vào bằng [G] tiếng hát
Chắp [Bm7] đôi cánh nhung thiên [Em] thần.
Em [D] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Sáng trong ánh tinh [F#m] cầu xa
Cho [D] nên cho dù nghìn [G] năm qua,
Còn [E] vấn vương đôi hồn [A] hoa.
Anh kết lầu [F#m] hoa bằng thơ [Dm] tình ái, [D] | [Bm]
Cho mắt em [E] xanh đến tận muôn [A] đời. [A] | [A]
Chuyện tình mình chưa nghe lừa [D] dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào [G] tối,
Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A] ái,
Đón hai đứa chúng ta [D] mà thôi...

Tinh tú trời cao thành vương miện [D] sáng.
Khai lễ đăng [Em] quang vũ trụ chong [D] đèn.
Hoàng hậu [A7] về cao sang quyền [Bm] quý,
Đẹp nụ [D7] cười quân vương vừa [G] ý,
Và lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái
Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi...
Chuyện tình [Asus4] mình chưa nghe lừa [D] dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào [G] tối,
Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A] ái,
Đón hai [Esus4] đứa chúng [D] ta mà thôi...[G] | [Gm] | [D]

x

Asus4

12

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cmaj7

12

Thế tay

x

Amaj7

123

Thế tay

x

A/C#

234
II

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

 

[Gb] | [Gb] | [Fsus4] | [Fsus4]

[Gb] | [Gb] | [Ab] | [Ab] | [Ab]

Anh sẽ vì [Fm] em làm thơ [Db] tình ái. [Db] | [Bbm]
Anh sẽ gom [Fsus4] mây kết hình [Gb] lâu đài. [Ab] | [Db]
Đợi chờ [Ab] một đêm trăng nào [Db] tới,
Đợi chiều [B] vàng hôn lên làn [Gb] tóc,
Đợi một [Ebm] lần không gian đổi [Fm] mới,
Đón hai [C/E] đứa chúng ta [Ebm] mà thôi…[Fm] | [Ab]

Tinh tú trời [Ab] cao thành vương [Db] miện sáng. [Db] | [Bbm]
Khai lễ đăng [Gb] quang vũ trụ [Ab] chong đèn. [Ab] | [Db]
Hoàng hậu [Ab] về cao sang [Db] quyền quý,
Đẹp nụ cười quân vương [Gb] vừa ý,
Và lâu [Ebm] đài mang tên tình [Fm] ái
Đón hai [Ab] đứa chúng ta [Db] mà thôi [Gbm] | [Db]

Đ.K.:
Em ơi lâu đài tình [Gb] ái đó
Chắc không có trên [Fm] trần gian,
Anh đưa em vào bằng [Ebm] tiếng hát
Chắp [Bbm] đôi cánh nhung [Ebm] thiên thần.
Em [Db] ơi lâu đài tình [Gb] ái đó
Sáng [Gb] trong ánh tinh [Fm] cầu xa
Cho nên cho dù nghìn [Eb] năm qua, [Eb/Bb] | [Ebm]
Còn vấn [B] vương đôi [Ab] hồn hoa. [Ab] | [Ab]

Anh kết lầu hoa bằng thơ [Db] tình ái, [Db] | [Bb]
Cho mắt em [Gb] xanh đến tận [Ab] muôn đời. [Ab] | [Db]
Chuyện tình [Ab] mình chưa nghe lừa [Db] dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào [Gb] tối,
Thì lâu [Ebm] đài mang tên tình [Fm] ái,
Đón hai đứa chúng ta [Db] mà thôi…[Gb][Db] 

[Db] | [Db] | [Db] | [Bbm] | [Gb] | [Ab] | [Ab] | [Db][Ab] 

[Db] | [Db/Ab] | [Gb] | [Ebm] | [Fm] | [Ab] | [Db] | [Gb] | [Db]

Đ.K.:
Em ơi lâu đài tình [Gb] ái đó
Chắc không có trên [Fm] trần gian,
Anh đưa em vào bằng [Ebm] tiếng hát
Chắp [Bbm] đôi cánh nhung [Ebm] thiên thần.
Em [Db] ơi lâu đài tình [Gb] ái đó
Sáng [Gb] trong ánh tinh [Fm] cầu xa
Cho nên cho dù nghìn [Eb] năm qua, [Eb/Bb] | [Ebm]
Còn vấn [B] vương đôi [Ab] hồn hoa. [Ab] | [Ab]

Anh kết lầu hoa bằng thơ [Db] tình ái, [Db] | [Bb]
Cho mắt em [Gb] xanh đến tận [Ab] muôn đời. [Ab] | [Db]
Chuyện tình [Ab] mình chưa nghe lừa [Db] dối,
Lời hẹn đầu chưa đi vào [Gb] tối,
Thì lâu [Ebm] đài mang tên tình [Fm] ái,
Đón hai đứa chúng ta [Db] mà thôi…

[Gb] | [Gbm] | [Db]

x

Fsus4

34

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Eb/Bb

12

Thế tay

x

Db/Ab

123

Thế tay

Anh sẽ vì em làm thơ tình [D] ái.
Anh sẽ gom [Em] mây kết hình lâu [D] đài.
Đợi chờ [A7] một đêm trăng nào [Bm] tới,
Đợi chiều [D7] vàng hôn lên làn [G] tóc,
Đợi một [Em] lần không gian đổi [A7] mới,
Đón hai đứa chúng ta mà [A7] thôi…
Tinh tú trời cao thành vương miện [D] sáng.
Khai lễ đăng [Em] quang vũ trụ chong [D] đèn.
Hoàng hậu [A7] về cao sang quyền [Bm] quý,
Đẹp nụ [D7] cười quân vương vừa [G] ý,
Và lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái
Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi…

Đ.K.:
Em [D7] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Chắc [G#dim] không có trên trần [D] gian,
Anh đưa em vào bằng [Em] tiếng hát
Chắp [D] đôi cánh nhung thiên [A] thần.
Em [D7] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Sáng [G#dim] trong ánh tinh cầu [D] xa
Cho nên cho dù nghìn [G] năm qua,
Còn [E7] vấn vương đôi hồn [A] hoa.
Anh kết lầu hoa bằng thơ tình [D] ái,
Cho mắt em [Em] xanh đến tận muôn [D] đời.
Chuyện tình [A7] mình chưa nghe lừa [Bm] dối,
Lời hẹn [D7] đầu chưa đi vào [G] tối,
Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái,
Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi…
Tinh tú trời cao thành vương miện [D] sáng.
Khai lễ đăng [Em] quang vũ trụ chong [D] đèn.
Hoàng hậu [A7] về cao sang quyền [Bm] quý,
Đẹp nụ [D7] cười quân vương vừa [G] ý,
Và lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái
Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi…

Đ.K.:
Em [D7] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Chắc [G#dim] không có trên trần [D] gian,
Anh đưa em vào bằng [Em] tiếng hát
Chắp [D] đôi cánh nhung thiên [A] thần.
Em [D7] ơi lâu đài tình [G] ái đó
Sáng [G#dim] trong ánh tinh cầu [D] xa
Cho nên cho dù nghìn [G] năm qua,
Còn [E7] vấn vương đôi hồn [A] hoa.
Anh kết lầu hoa bằng thơ tình [D] ái,
Cho mắt em [Em] xanh đến tận muôn [D] đời.
Chuyện tình [A7] mình chưa nghe lừa [Bm] dối,
Lời hẹn [D7] đầu chưa đi vào [G] tối,
Thì lâu [Em] đài mang tên tình [A7] ái,
Đón hai đứa chúng ta mà [D] thôi…

x

G#dim

1234
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

1 bình luận
Sắp xếp theo
    anpham
    anpham Version Anh Khoa & Dalena: http://m2.chiasenhac.vn/mp3/vietnam/v-pop/lau-dai-tinh-ai~anh-khoa-dalena~ts3wz006q91nnk.html.Ad ơi làm version này nhe
    Trả lời 2018-06-10 15:28:31

Video hợp âm liên quan