AI ĐƯA EM VỀ

Sáng tác Nguyễn Ánh 9
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc vàng
Đã xem 5629

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

Hợp âm dạo (Ngọc Sơn):

[G] | [Em] | [Bm] | [Am] | [C] | [Gb/Db] | [G] | [D]

[G] | [Em] | [Bm] | [Am] | [C] | [Dbm] | [Dsus4] | [G]

Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về
Mình [D] em trên hè phố [A] vắng
Đêm [Am] nay ai đưa em [D] về
Mắt [Bm] em lệ ướt long [G] lanh
Đêm [Bm] nay ai đưa em [Em] về
Người [G] ơi xin đừng hờn [A] dỗi
Đêm [Am] nay cô đơn đi [D] về
Xin người hãy nhớ giùm [G] tôi [G]

Người yêu [C] ơi trong tình [A] muộn
Người yêu [Bm] ơi trong tình [G] buồn
Trọn tình [A] yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm [D] đau [G]
Thời gian [C] ơi xin dừng [Dbm] lại
Thời gian [G] ơi xin dừng [D] lại
Cho đôi tình [A] nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly [D] tan [D]

Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về
Đường [G] khuya sao trời lấp [A] lánh
Đêm [Am] nay anh đưa em [D] về
Mắt [Bm] em sao chiếu long [G] lanh

Đêm mai anh đưa em [Em] về
Tình [Dsus4] yêu bây giờ lên [A] ngôi
Đêm [Am] mai anh đưa em [D] về
Ân [G] tình tô thắm bờ môi...[C]

[C] | [C] | [G] | [Cm] | [Cm][G][G] | [C]

[C] | [C] | [G] | [G][A] | [A] | [D] | [D]

Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về
Mình [D] em trên hè phố [A] vắng
Đêm [Am] nay ai đưa em [D] về
Mắt [Bm] em lệ ướt long [G] lanh
Đêm [Bm] nay ai đưa em [Em] về
Người [D] ơi xin đừng hờn [A] dỗi
Đêm [Am] nay cô đơn đi [D] về
Xin [Bm] người hãy nhớ giùm [G] tôi [G]

Người yêu [C] ơi trong tình [Dbm] muộn
Người yêu [D] ơi trong tình [G] buồn
Trọn tình [A] yêu ta đã trao nhau
Hãy quên niềm [D] đau [G/B]
Thời gian [C] ơi xin dừng lại
Thời gian [G] ơi xin dừng [D] lại
Cho đôi tình [A] nhân yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly [D] tan [D]

Đêm [G] nay ai đưa em [Em] về
Đường [G] khuya sao trời lấp [A] lánh
Đêm [Am] nay anh đưa em [D] về
Mắt [Bm] em sao chiếu long [Asus4] lanh

Đêm [G] mai anh đưa em [Em] về
Tình [G] yêu bây giờ lên [A] ngôi
Đêm [Am] mai anh đưa em [D] về
Ân tình tô thắm vành [G] môi
Đêm [Am] mai anh đưa em [D] về
Ân tình tô thắm vành [G] môi

Đêm [Am] mai anh đưa em [D] về
Ân tình tô thắm vành [G] môi [G]

[Em][Bm][Am][C][Gm][G][G]

[G][D/Gb][Bm][Am][C][Em6][C][G]

x

Gb/Db

234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

Hợp âm dạo: [D] | [Bm] | [Em] | [Em7] | [A] | [A] | [D]

[D] | [Bm][Bm] | [Em7] | [Em][A] | [A] | [D] | [D]

Đêm [D] nay ai đưa em về
Mình [Bm] em trên hè phố [Em] vắng
Đêm nay ai đưa em [A] về
Mắt em lệ ướt long [D] lanh
Đêm nay ai đưa em về
Người ơi xin đừng hờn [Em] dỗi
Đêm nay cô đơn đi [A] về
Xin người hãy nhớ tình [D] tôi [Em]

Người yêu [G] ơi trong tình [Em] muộn
Người yêu [D] ơi trong tình buồn
Trọn tình [Em] yêu ta đã trao [A] nhau
Hãy quên niềm [D] đau [D]
Thời gian [G] ơi xin dừng [Em] lại
Thời gian [D] ơi xin dừng [B] lại
Cho đôi tình [E] nhân yêu trong muộn [G#] màng
Đừng [E] khóc ly [A] tan [A]
Đêm mai ai đưa em [D] về
Đường [Bm] khuya sao trời lấp [Em] lánh
Đêm mai ai đưa em [A] về
Mắt em sao chiếu long [D] lanh

Đêm mai anh đưa em về
Tình [Bm7] yêu bây giờ lên [Em] ngôi
Đêm mai anh đưa em [A] về
Ân tình tô thắm bờ [D] môi…[Bm7]

[D] | [Bm7] | [Em] | [Em7] | [A] | [A][Dm][Dm]

[Dm] | [Dm] | [Em][Em] | [A] | [Am7][D] | [D]

Đêm mai ai đưa em [D] về
Đường [Bm] khuya sao trời lấp [Em] lánh
Đêm mai ai đưa em [A] về
Mắt em sao chiếu long [D] lanh
Đêm mai anh đưa em về
Tình [Bm7] yêu bây giờ lên [Em] ngôi
Đêm mai anh đưa em [A] về
Ân tình tô thắm bờ [D] môi.

x

G#

234
IV

Thế tay

Hợp âm dạo (Capo I):

[D] | [A/Db] | [Bm] | [E]-[A] | [D]

[Gbm7] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

Đêm [A] nay anh đưa em về
Đường [D] khuya sao trời lấp [E] lánh
Đêm [Bm] nay anh đưa em [E] về
Mắt em sao chiếu [A] long lanh.

Đêm nay khi em [Gbm] đi rồi
Đường [D] khuya riêng một [E] mình tôi
Đêm [Bm] nay khi em đi [E] rồi
Tôi về đếm bước [A] lẻ loi. [A]

ĐK:
Người yêu [D] ơi trong tình muộn
Người yêu [A] ơi trong tình buồn
Trọn tình [Bm] yêu ta đã trao [E] nhau
Hãy quên niềm [A] đau. [Gbm]

Thời gian [D] ơi xin dừng lại
Thời gian [A] ơi xin dừng lại
Cho đôi tình [B] nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly [E] tan. [D]-[Dbm]

Đêm [A] mai ai đưa em [Gbm] về
Mình [D] em trên hè phố [E] vắng
Đêm [Bm] mai ai đưa em [E] về
Mắt [Dbm] em lệ ướt long [B] lanh.

Đêm [A] mai không ai đưa [Gbm] về
Người [D] ơi xin đừng hờn [E] dỗi
Đêm [Bm] mai cô đơn đi [E] về
Xin người hãy nhớ [A] tình tôi. [A]

[D] | [A/Db] | [Bm] | [E]-[A]

[D] | [A/Db] | [Bm] | [E] | [A] | [A]

Đêm [A] nay anh đưa em về
Đường [D] khuya sao trời lấp [E] lánh
Đêm [Bm] nay anh đưa em [E] về
Mắt em sao chiếu [A] long lanh.

Đêm nay khi em [Gbm] đi rồi
Đường [D] khuya riêng một [E] mình tôi
Đêm [Bm] nay khi em đi [E] rồi
Tôi về đếm bước [A] lẻ loi. [A]

ĐK:
Người yêu [D] ơi trong tình muộn
Người yêu [A] ơi trong tình buồn
Trọn tình [Bm] yêu ta đã trao [E] nhau
Hãy quên niềm [A] đau. [Gbm]

Thời gian [D] ơi xin dừng lại
Thời gian [A] ơi xin dừng lại
Cho đôi tình [B] nhân
Yêu trong muộn màng
Đừng khóc ly [E] tan. [D]-[Dbm]

[E]-[Gb]-[Ab] Đêm [A] mai ai đưa em [Gbm] về
Mình [D] em trên hè phố [E] vắng
Đêm [Bm] mai ai đưa em [E] về
Mắt [Dbm] em lệ ướt long [B] lanh.

Đêm [A] mai không ai đưa [Gbm] về
Người [D] ơi xin đừng hờn [D] dỗi
Đêm [Bm] mai cô đơn đi [E] về
Xin người hãy nhớ [A] tình tôi. [A]

x

A/Db

1234
VI

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!