Sheet nhạc bài: CA DAO MẸ Xem bản hợp âm

Hợp âm dạo (Đàm Vĩnh Hưng): [Fm] | [Fm][Fm] | [Fm][Fm] | [F] [F] | [Fm][Db] | [Csus4][Eb] | [Eb][Cm] | [Cm][Fm] | [Fm] 1. Mẹ ngồi ru [Fm] con đong đưa võng [Cm] buồn đong đưa [Abmaj7] võng buồn [Abmaj7] Mẹ ngồi ru [Fm] con mây qua đầu [Eb]......