Thu gọn

Hợp âm dạo (Thế Sơn): [D] | [Em] | [A][D] | [D] | [Em][A] | [D] [A][D] | [D] | [A]-[D][D] | [D] | [A]-[D] Từ [D] khi anh thôi học, Và từ khi anh [B] khoác aó [Em] treilli [Em] Từ [A] khi anh xa nhà, Một ngàn đêm nhung nhớ......