Anh [D] về với [A7] em rồi mai lại [D] đi [D7] Đường [G] xa mang [Em] theo bao nhiêu tình [A] ý [D7] Viết tên người [G] yêu lên ba lô nặng [Em] trĩu Đêm quân [Bm] hành dừng chân đồi hoa [F#m] tím Nhớ xưa đôi [D] mình hẹn nhau mà sao......