BIỂN CẠN

Sáng tác Kim Tuấn
Nhịp điệu Blues
Thể loại Biển đảo, Nhạc đỏ
Đã xem 4330

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

BIỂN CẠN - Lệ Quyên

Hợp âm dạo - Capo I. điệu: Blues:

[Gm] | [D] | [Gm] | [Cm][Eb] | [Eb][Bb] | [Gm][Cm]

[Gm][Gm] | [Bbmaj7][Cm] | [Gm][Gm] | [Gm]

[Bm] Có người [D]... từ lâu nhớ [Gm] thương biển [Gm]
Ngày xưa biển [Eb] xanh không như bây [F] giờ biển là hoang [Dm] vắng [Bb]
Lời tôi nhỏ [Gm] bé tiếng gió thét [D] cao biển trăm nỗi [Gm] đau [G]
Tình em quá [Cm] lớn sóng cũng vỡ [F7] tan đời tôi đánh [Bb] mất [Dm]
Giấc mơ không [A] còn [D] ... biển xưa đã [Gm] cạn [Gm]
Vắng em trên đời biển thầm than [Cm] khóc ngàn lần [D] với tôi [Gm]
Cùng tôi [D] biển chết [D] , cùng em [Gm] biển tan [Gm]
Ngàn năm nỗi [Cm/G] đau hóa kiếp mây [D] ngàn cô đơn [Gm] biển cạn. [Gm]

Có người [D]... hẹn tôi tới [Gm] phương trời [Gm]
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi [F] niềm biển [Bb] không lên tiếng
Đời tôi [Gm] nhỏ bé trước những [D] khát khao biển [Dm] trao nỗi đau [G]
Tình em quá [Cm] lớn với những đam [F] mê làm nên [Bb] oan trái [Bb]
Sóng reo [A] não nề [Em]... hải âu [Gm] không về [Gm]
Vắng em trên đời biển thầm [Eb] than khóc ngàn lần [D] với tôi [Gm]
Cùng tôi [D] biển chết [G] , cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây [D] ngàn cô đơn [Gm] biển cạn...[Gm]

[Cm] | [D][Gm] | [Gm][Eb] | [F][D] | [Gm][Am7]

[D][Gm] | [Gm][Eb] | [Gm][Gm] | [Gm]

[Bm] Có người [D]... từ lâu nhớ [Gm] thương biển [Gm]
Ngày xưa biển [Eb] xanh không như bây [F] giờ biển là hoang [Dm] vắng [Bb]
Lời tôi nhỏ [Gm] bé tiếng gió thét [D] cao biển trăm nỗi [Gm] đau [G]
Tình em quá [Cm] lớn sóng cũng vỡ [F7] tan đời tôi đánh [Bb] mất [Dm]
Giấc mơ không [A] còn [D] ... biển xưa đã [Gm] cạn [Gm]
Vắng em trên đời biển thầm than [Cm] khóc ngàn lần [D] với tôi [Gm]
Cùng tôi [D] biển chết [D] , cùng em [Gm] biển tan [Gm]
Ngàn năm nỗi [Cm/G] đau hóa kiếp mây [D] ngàn cô đơn [Gm] biển cạn. [Gm]

Cùng tôi [D] biển chết [D] , cùng em [Gm] biển tan [Gm]
Ngàn năm nỗi [Cm/G] đau hóa kiếp mây [D] ngàn cô đơn [Gm] biển cạn. [Gm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Bbmaj7

234

Thế tay

x

Cm/G

234
III

Thế tay

[A] Có người [A9]… từ lâu nhớ [Dm] thương biển [D7]
Ngày xưa biển [Gm] xanh không như bây [C] giờ biển là hoang [F] vắng [A9]
Lời tôi nhỏ [Dm] bé tiếng gió thét [A] cao biển trăm nỗi [Dm] đau [F]
Tình em quá [Bb] lớn sóng cũng vỡ [C] tan đời tôi đánh [F] mất
Giấc mơ không [A] còn ]A7] … biển xưa đã [Dm] cạn [G7]
Vắng em trên [G7] đời biển thầm than [C7] khóc ngàn lần với [F] tôi [A9]
Cùng tôi biển chết, cùng em biển [Dm] tan [D7]
Ngàn năm nỗi [Gm] đau hóa kiếp mây [A7] ngàn cô đơn biển [Dm] cạn.

[A] Có người [A9]… hẹn tôi tới [Dm] phương trời [D7]
Biển xưa lắng [Gm] nghe trắng xóa nỗi [C] niềm biển không lên [F] tiếng [A9]
Đời tôi nhỏ [Dm] bé trước những khát [A] khao chìm trong nỗi [Dm] đau [F]
Tình em quá [Bb] lớn với những đam [C] mê làm nên oan [F] trái
Sóng reo não [A] nề [A7]… hải âu không [Dm] về [G7]
Vắng em trên [C] đời biển thầm than [C7] khóc ngàn lần với [F] tôi [A9]
Cùng tôi biển chết, cùng em biển [Dm] tan [D7]
Ngàn năm nỗi [Gm] đau hóa kiếp mây [A7] ngàn cô đơn biển [Dm] cạn…

x

Gm

34
III

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!