Sheet nhạc bài: BIỂN CẠN

BIỂN CẠN – Lệ Quyên Hợp âm dạo – Capo I. điệu: Blues: [Gm] | [D] | [Gm] | [Cm][Eb] | [Eb][Bb] | [Gm][Cm] [Gm][Gm] | [Bbmaj7][Cm] | [Gm][Gm] | [Gm] [Bm] Có người [D]… từ lâu nhớ [Gm] thương biển [Gm] Ngày xưa biển [Eb] xanh không như......