Sheet nhạc bài: BIỂN CẠN

Hợp âm

Lời bài hát

BIỂN CẠN - Lệ Quyên
Hợp âm dạo - Capo I. điệu: Blues:
     
     
Có người ... từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển trăm nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất 
Giấc mơ không còn ... biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết , cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn. 
Có người ... hẹn tôi tới phương trời
Biển xưa lắng nghe trắng xóa nỗi niềm biển không lên tiếng
Đời tôi nhỏ bé trước những khát khao biển  trao nỗi đau
Tình em quá lớn với những đam mê làm nên oan trái 
Sóng reo não nề ... hải âu không về
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết , cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn...
       
     
Có người ... từ lâu nhớ thương biển
Ngày xưa biển xanh không như bây giờ biển là hoang vắng
Lời tôi nhỏ bé tiếng gió thét cao biển trăm nỗi đau
Tình em quá lớn sóng cũng vỡ tan đời tôi đánh mất 
Giấc mơ không còn ... biển xưa đã cạn
Vắng em trên đời biển thầm than khóc ngàn lần với tôi
Cùng tôi biển chết , cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn. 
Cùng tôi biển chết , cùng em biển tan
Ngàn năm nỗi đau hóa kiếp mây ngàn cô đơn biển cạn.