Anh Tuấn

Ca sĩ Anh Tuấn tên đầy đủ là Nguyễn Anh Tuấn, anh sinh năm 1968 tại Bình Dương và là người con thứ  5 trong một gia đình có 7 người con.  Bố mẹ anh di cư vào Nam năm 1954, vào sống ở Biên Hòa. Sau đó lại chuyển đi một vài nơi khác trước khi trở về sống ở Biên Hòa cho đến khi anh ra đi.

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *