Hợp âm dạo (Bảo Hân): [Bbm] | [Fsus4]-[Bbm][Ebm][Ebm] [Ab6] | [Fm]-[Ab][Fm][Fm] Phố vắng trong chiều [Bbm] mưa [Bbm] Chân [Fsus4] bước qua thềm [Ebm7] xưa [Eb] Ngập ngừng nhìn mênh [Ab] mang [Ab] Một người tìm thấy [Fm] đâu. [Fm] Nơi quán xưa ngày [Bbm] nào Anh với em cùng [Gb] trao [Ebm] Ngọt ngào lời......