MỘT KHÚC TÂM TÌNH CỦA NGƯỜI HÀ TĨNH

Sáng tác Nguyễn Văn Tý
Nhịp điệu Blues
Thể loại Quê hương
Đã xem 3190

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

Intro (Lê Thu Uyên):

[Gb]-[Db] | [Dbm]-[Gb] | [Db]-[Gb] | [Db] | [Eb]-[Gb] | [Gb/Db]-[Gb]

| [A]-[Gbm7] | [A] | [Dbm] | [Db]-[Ab] | [Ab] | [Gbm] | [Gb]-[Gb]

Đi [Gbm] mô rồi [Dm] cũng nhớ về Hà Tĩnh .
Nhớ [Gbm] núi Hồng Lĩnh nhớ dòng Sông [D] La
Nhớ biển [Gbm] rộng mà quê ta… [Bm] Ơ hơ...ơ [D] hờ...
Những cánh [Gbm] đồng muối trắng..[Db]-[Dbm]
Tình [D] sâu (chứ) nghĩa [Db] nặng biển ta lại nhớ [Gbm] rừng.
Nên chi giữa đồng [D] bằng, mà gió ngàn [Bm] bay í [D] về.
[Gbm] Tìm âm vang sóng [Dbm] vỗ…[Dbm]
Ai đi [Gbm] xa mô đó biết có nhớ đường [B] về
Đường Đồng [Gbm ]Lộc đường Khe [D] Dao,
Rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang Linh [Dbm] Cảm.
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt [Dm] trận,
Giặc điên [D] cuồng trút hàng vạn bom [Gbm] rơi
Đường hiên [E] ngang vượt qua truông qua [Dbm] suối...
Thêm bao nhiêu con [Gb] đường lứa tuổi hai [B] mươi...-[Gb]

Ai hôm [A] nay ra khơi buông [Dbm] lưới [Gb]
Mà nhìn chi mãi con tàu vào [Db] bờ [Db]
Nhìn bến [Gbm] cảng lại nhớ ngày xưa
Thương con đò cắm con sào đứng [Dbm] đợi
Cả cuộc đời vì ngày hôm [E] nay lên trang sách [A] mới...[A]
Trâu ơi theo [A] bầy ta về đồng [Dbm] cỏ mênh [Gb] mông. [Gb]
Đắp hồ [Db] đầy để điện đưa [E] nhanh dòng nước [Dbm] tới, [Dbm]
Lúa trên đồng lúa lại thêm [Gb] bông...[Gbm]

[Gb]-[Db] | [Dbm]-[Gb] | [Db]-[Gb] | [Db] | [Eb]-[Gb] | [Gb/Db]-[Gb]

| [A] | [A] | [Db] | [Dbm] | [Ab]-[Dbm] | [Db]-[Gbm] | [Gbm]

Đi [Gbm] mô rồi [Dm] cũng nhớ về Hà Tĩnh .
Nhớ [Gbm] núi Hồng Lĩnh nhớ dòng Sông [D] La
Nhớ biển [Gbm] rộng mà quê ta… [Bm] Ơ hơ...ơ [D] hờ...
Những cánh [Gbm] đồng muối trắng..[Db]-[Dbm]
Tình [D] sâu (chứ) nghĩa [Db] nặng biển ta lại nhớ [Gbm] rừng.
Nên chi giữa đồng [D] bằng, mà gió ngàn [Bm] bay í [D] về.
[Gbm] Tìm âm vang sóng [Dbm] vỗ…[Dbm]
Ai đi [Gbm] xa mô đó biết có nhớ đường [B] về
Đường Đồng [Gbm] Lộc đường Khe [D] Dao,
Rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang Linh [Dbm] Cảm.
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt [Dm] trận,
Giặc điên [C/E] cuồng trút hàng vạn bom [Gbm] rơi
Đường hiên [E] ngang vượt qua truông qua [Dbm] suối...[Db]
Thêm bao nhiêu con [Gb] đường lứa tuổi hai mươi...-[Gb]

Nghe xuân [A] sang chim đâu bay [Gbm] tới ...[Gb]
Đầu cành sấu chín, chín [Db] mọng sườn đồi [Db]
Chim lấy [Gbm] được quả chín hồng tươi,
Ta cũng tìm lấy chi vài dăm [Dbm] quả.
Quả đầu mùa hạt sương [E] mai lung linh nỗi [A] nhớ..[A]
Yêu quê hương [Gbm] mình nhớ về từng [Dbm] thuở xa [Gbm] xôi. [Gbm]
Đất nào [Db] cằn thì còn mưa [E] rơi, còn gió [Dbm] cuốn. [Dbm]
Lúa ở trên đồng, lúa [Db] lại [D] nên [Gbm] bông...[Gbm]
Đất nào [Db] cằn thì còn mưa [E] rơi, còn gió [Dbm] cuốn. [Dbm] | [Dbm]
[F][F] ...công ta vun [Abm] trồng [Abm]... thì màu đất lại [Abm..] nên [Gbm] tươi...

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gb/Db

234

Thế tay

x

Gbm7

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

[G] Đi [Gm] mô rồi [Dm] cũng nhớ [Gm] về Hà [Dm] Tĩnh .
Nhớ [Gm] núi Hồng [Dm] Lĩnh [Gm] nhớ dòng Sông La
Nhớ biển rộng mà quê [Dm] ta… Ơ [Dm7] hơ…ơ [Gm] hờ…
Những cánh [Gm7] đồng muối [Gm] trắng..
Tình [Gm] sâu (mấy) nghĩa [Dm7] nặng biển ta [Gm] lại nhớ rừng.
Nên chi giữa đồng bằng, mà gió ngàn [Dm7] bay í [Gm] về.
[Cm] Tìm âm vang sóng [Gm] vỗ…
Ai đi xa mô đó biết có nhớ đường [Cm] về
Đường Đồng [Gm ]Lộc đường Khe Dao,
Rồi đường Hồng Lam, Đèo Ngang Linh [Dm] Cảm.
Cùng bao nhiêu con đường ra mặt [Dm] trận,
Giặc điên [Gm7] cuồng trút hàng vạn bom [Gm] rơi
Đường hiên ngang vượt qua truông qua [Gm] suối…
[G] Thêm bao nhiêu con [Gm] đường lứa [Dm7] tuổi hai [Gm] mươi…

Ai hôm [D] nay ra khơi buông [G] lưới
Mà nhìn chi mãi con [D] tàu vào [Dm7] bờ
Nhìn bến [G] cảng lại [C] nhớ ngày [Dm7] xưa
Thương con [G] đò cắm con sào đứng [D7] đợi
Cả cuộc đời vì ngày hôm [D] nay lên trang sách [D7] mới…
[C] Trâu ơi theo [G] bầy ta về đồng [C] cỏ mênh [G] mông.
Đắp hồ [D7] đầy để điện đưa nhanh [G] dòng nước [D] tới,
[D7] Lúa trên đồng lúa lại thêm [G] bông…

Nghe xuân [D] sang chim đâu bay [G] tới …
Đầu cành sấu chín, chín [D] mọng sườn [Dm7] đồi
Chim lấy [G] được quả [C] chín hồng [Dm7] tươi,
Ta cũng [G] tìm lấy chi vài dăm [D7] quả.
Quả đầu mùa hạt sương [D] mai lung linh nỗi [D7] nhớ..
[C] Yêu quê hương [G] mình nhớ về từng [C] thuở xa [G] xôi.
Đất nào [D7] cằn thì còn mưa rơi, [G] còn gió [D] cuốn.
[D7] Có công ta vun [D] trồng, [G] thì màu đất lại [D] nên tươi…

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Gm7

1
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Gm

34
III

Thế tay

Đánh giá của bạn?

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!