[Bm] Đưa em đi chơi qua phố [A] lang thang Tình cờ mưa [F#m] rơi từng giọt mưa [Bm] thôi Ôi cơn mưa ngâu lấp lánh [A] đêm màu Từng giọt rơi [F#m] mau mà ngập đêm [Bm] thâu Từng giọt từng giọt mưa rơi [A] tới muôn trùng [F#m] Để làm bàng hoàng......