Hợp âm dạo (Lệ Quyên): [E] | [Abm] | [Bm] | [Dbm]-[Gbm] | [Am] [D]-[E] | [E]-[Gb] | [Gb/Bb]-[B] | [Gbm]-[B] Ngày nào anh [E] yêu em, Anh đã quên trong cay đắng [A] tuyệt vời. [A] Ngày [A/E] nào em [Gbm7] yêu anh, Em hẳn [B] quên với [Gbm] trời hạnh [E] phúc mới......