Sheet nhạc bài: VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Đức Huy - Capo I.): 
Tìm một con đường , tìm một lối đi 
Ngày qua ngày , đời nhiều vấn nghi
Lạc loài niềm tin, sống không ngày mai
Sống quen không ai cần ai
Cứ vui ...  cho trọn hôm nay. 
Rồi cuộc vui tàn , mọi người bước đi 
Một mình tôi về , nhiều lần ướt mi
Chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
ĐK:
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi.
   
Và bây giờ , ngày buồn đã qua 
Mọi lỗi lầm , cũng được thứ tha 
Tình yêu đã đến trong ánh nắng mai
Xóa tan màn đêm u tối
Cho tôi biến đổi tâm hồn
Thành một người mới
ĐK:
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. 
Dẫu như tôi phải đi qua vực sâu tối 
Tôi sẽ không sợ hãi gì
Vì người gần bên tôi mãi...
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi. 
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi 
Và con tim đã vui trở lại
Tình yêu đến cho tôi ngày mai
Tình yêu chiếu ánh sáng vào đời
Tôi hy vọng được ơn cứu rỗi
Và con tim đã vui trở lại
Và niềm tin đã dâng về người
Trọn tâm hồn, nguyện yêu mãi riêng người mà thôi ...