Hợp âm dạo (Kenny Thái): [B] | [Gb] | [B] [Dbm] | [Ebm]-[E] | [Gb]-[B][Abm]-[Gb] Gọi thầm tên [B] em khi nắng chiều nhạt ngoài [E] sân [Dbm] Trở về [Gb] Cali anh nghe nhớ nhung giăng [B] sầu [Gb] [Ebm] Từ ngày xa [B] em anh [Abm] bỗng [B] trở thành lặng [E] im [Dbm]......

[topswf swf=’http://tuanhai.do.am/Flash_files09/De_Quen_Con_Tim.swf’ width=’650′ height=’800′]