Sông Trà

Nhạc sĩ Sông Trà là người đầu tiên lập ra CLB VĂN NGHỆ SĨ SÀI GÒN GIA ĐỊNH…

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *