Đăng Hiếu

Ca sĩ Đăng Hiếu tên thật là Lê Đăng Hiếu,

Dân tộc: Kinh.

 Trình độ chuyên môn: ĐH Sư phạm âm nhạc (Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh).

 Diễn viên ca (Đoàn ca múa nhạc tổng hợp Biển Xanh)

Bài viết liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published.