Lời bài hát
 Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm nâu Bay tới đây cùng em vui múa hát Bướm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu Đang bay lượn dưới giàn bầu đầy hoa...Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm nâu Bay tới đây cùng em vui múa hát Bướm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu Đang bay lượn dưới giàn bầu đầy hoa...Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm nâu Bay tới đây cùng em vui múa hát Bướm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu Đang bay lượn dưới giàn bầu đầy hoa...Bướm bướm vàng, bướm trắng và bướm nâu Bay tới đây cùng em vui múa hát Bướm bướm vàng bướm trắng và bướm nâu Đang bay lượn dưới giàn bầu đầy hoa...

Sheet nhạc bài: BA CON BƯỚM

Hợp âm