Sheet nhạc bài: NGƯỜI Ở LẠI CHARLIE

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Duy Quang & Ngọc Lan):
   
Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Char- lie
Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng
Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Char- lie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần dậy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay 
ĐK:
Ngày anh đi, anh đi, Anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ? 
Đợi anh về chỉ còn trơ vầng trán đứa bé thơ,
tấm khăn sô bơ vơ
Người góa phụ cầu được sống trong mơ 
Toumo- rong, Dak- to, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình,
vừa ở lại một mình
Char- lie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. 
Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn bão
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của nhớ thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn 
   
   
ĐK:
Ngày anh đi, anh đi, Anh đi từ tổ ấm
Anh ơi, địa danh nào thiếu dấu chân anh ? 
Đợi anh về chỉ còn trơ vầng trán đứa bé thơ,
tấm khăn sô bơ vơ
Người góa phụ cầu được sống trong mơ 
Toumo- rong, Dak- to, Krek, Snoul
Trưa Khe Sanh gió mùa, đêm Hạ Lào thức sâu
Anh! Cũng anh vừa ở lại một mình,
vừa ở lại một mình
Char- lie, tên vẫn chưa quen người dân thị thành. 
Anh! Anh! Nhớ anh trời làm cơn bão
Anh! Anh! Tiếc anh chiều rừng thay áo
Ôi! Vết đau nào đưa anh đến
Ngàn đời của nhớ thương
Hỡi bức chân dung trên công viên buồn 
Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Char- lie
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi…
Xin một lần thôi, một lần thôi
Vẫy tay tạ từ Char- lie
Xin một lần nữa, một lần nữa
Vẫy tay chào buồn anh đi…