[Am9] Bay đi [Am7/G] cánh chim [Cmaj7] biển hiền [B7] lành Chẳng còn giấc [Em] mơ nào để [Am] giữ đôi chân em [D] Chẳng còn tiếng nói nào để trách cứ [G] em Khi [F#m7] mặt trời đậu trên đôi cánh [Bsus4] vỗ [B7] [Am9] Theo tiếng [Am7/G] hát của [Cmaj7] người thủy......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files/Bay_di_canh_chim_bien.swf” width=”690″ height=”840″]