NẮNG THỦY TINH

Sáng tác Ns Trịnh Công Sơn
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc Trịnh
Đã xem 4095

Người đăng :

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2523

Phiên bản

Hợp âm dạo (Khánh Ly):

[C][F][F][Dsus4][C] | [D][G][G][C][F][C]

[C][F][F][Dsus4][C] | [D][G][G][C][F][C]

Màu nắng hay [C] là màu mắt em [C][C]
Mùa thu mưa bay cho tay [F] mềm [Am][Dm]
Chiều nghiêng nghiêng [G6] bóng nắng [C] qua thềm [C][C]
Rồi có hôm nào mây [G] bay lên. [G][G]

Lùa nắng cho buồn vào tóc [C] em [C][C]
Bàn tay xanh xao đón [F] ưu phiền [Am][Dm]
Ngày xưa [Em/G] sao lá thu [Cm] không vàng [C][C/G]
Và nắng chưa vào trong mắt [C] em. [F][C]

ĐK:
Em qua công viên bước chân âm [F] thầm
Ngoài kia gió mây về [C] ngàn
Cỏ [G] cây chợt lên màu [Csus4] nắng [Em][Am]
Em qua công [Dm] viên mắt em ngây [C] tròn
Lung linh nắng thuỷ tinh [Dm] vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh [G] mang. [G]

Chiều đã đi vào vườn mắt [C] em [C][C]
Mùa thu qua tay đã [F] bao lần [Am][Dm]
Ngàn cây thắp nến lên [G] hai hàng [C][C/G]
Để nắng đi vào trong [C] mắt em [F][C]

[G][C][C][C][C][F][Am][Dm]

[G][C][C][G][G][C][F][C]

ĐK:
Em qua công viên bước chân âm [F] thầm
Ngoài kia gió mây về [C] ngàn
Cỏ [G] cây chợt lên màu [Csus4] nắng [Em][Am7]
Em qua công [Dm] viên mắt em ngây [C] tròn
Lung linh nắng thuỷ tinh [Dm] vàng
Chợt hồn buồn dâng mênh [G] mang. [G][G]

Chiều đã đi vào vườn mắt [C] em [C][C]
Mùa thu qua tay đã [F] bao lần [Am][Dm]
Ngàn cây thắp nến lên [G] hai hàng [C][G]
Để nắng đi vào trong [C] mắt em [F][C]
Màu nắng [G] bây giờ [G] | [G] ...
Trong [C] mắt... [Csus4] em [C]

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Em/G

123

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

C/G

1234

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

Hợp âm dạo:

[E] | [B] | [Dbm7] | [Ab] | [A] | [B] | [E] | [E] | [Bsus4]

[E][B] | [Ebm]  | [Ab][A/E][Am] | [E] | [E]

Màu nắng hay [A] là màu mắt [E] em [Ebm][Dbm]
Mùa thu mưa [B] bay cho [Dbm] tay mềm [Db][Gbm]
Chiều nghiêng nghiêng [A] bóng nắng [B] qua thềm [B][Gbsus4]
Rồi có hôm [B] nào mây bay [D] lên. [Dbm][B]

Lùa nắng cho [Dbm] buồn vào tóc [E] em [Ebm][Dbm]
Bàn tay xanh [Abm] xao đón [A] ưu phiền [Db][Gbm]
Ngày xưa sao [A] lá thu không [E] vàng [E][B]
Và nắng chưa vào trong mắt [E] em. [A] | [E]

ĐK:
Em qua công viên bước chân âm [A] thầm
Ngoài kia gió mây [E] về ngàn
Cỏ [Gbm] cây chợt lên màu [E] nắng [Gbm]
Em qua công viên mắt em ngây [E] tròn
Lung linh nắng thuỷ tinh [A] vàng
Chợt [Gb/Bb] hồn buồn dâng mênh [B] mang. [B][B]

Chiều đã đi [Gbm] vào vườn mắt [E] em [Ebm][Dbm]
Mùa thu [E] qua tay đã [Dbm] bao lần [Dbm][Gbm]
Ngàn cây thắp [A] nến lên [B] hai hàng [E][B]
Để nắng đi vào trong [E] mắt em [A][E]

[A/E] | [E] | [Ebm] | [Dbm] | [Abm] | [A] | [A] | [Gbm] | [A]

[Ab][Abm] | [Gbm]  | [B][A/E][Am] | [E] | [E]

ĐK:
Em qua công viên bước chân âm [A] thầm
Ngoài kia gió mây [Dbm] về ngàn
Cỏ [Gbm] cây chợt lên màu [E] nắng [Dbm] | [Gbm]
Em qua công [B] viên mắt em ngây [E] tròn
Lung [B] linh nắng thuỷ tinh [A] vàng
Chợt [Gb/Bb] hồn buồn dâng mênh [B] mang. [Ebm][B]

Chiều đã đi [Bsus4] vào vườn mắt [E] em [Ebm][Dbm]
Mùa thu [Gb] qua tay đã [Dbm] bao lần [Db7][Gbm]
Ngàn cây thắp [A] nến lên [B] hai hàng [E][Gb]
Nhìn nắng đi [B] vào trong mắt [E] em.
Màu nắng [B] bây giờ [B] | [Abm]
Trong [Gbm] mắt [A] em [E][A][B][E]

x

Dbm7

234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Dbm

1234

Thế tay

x

Gbsus4

34

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Gb/Bb

234
VI

Thế tay

x

Db7

1234

Thế tay

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!