Trời buông [Bm] gió và [Em] mây về ngang bên [Bm] lưng đèo Mùa xanh [Em] lá, loài [G] sâu ngủ quên trong tận [Em] chiều Cuộc đời [Bm] đó lửa đem tiến [Em] ca lên như than [Bm] phiền Bàng hoàng lạc gió mây [Em] miền, trùng trùng ngoài khơi nước [F#7] lên......