THIÊN SỨ BÂNG KHUÂNG

Sáng tác Ns Trịnh Công Sơn
Nhịp điệu Ballad, Blues
Thể loại Nhạc Trịnh
Đã xem 641
Hình ảnh thành viên TRAN Imrich

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 1741

Sheet music

Hợp âm THIÊN SỨ BÂNG KHUÂNG

 

Hợp âm dạo: [A] | [F#sus4] | [D][D] | [E] | [E] [E] (Capo I.)

Con [A] chim, con [F#m] chim về đậu [D] bên người [D]
Là thiên sứ [Bm] đó, là tôi cũng [A] chừng [F#m][E]
[Bm] a í a) Tôi lại là chim [E]
Là thiên sứ [Bm] đó, là [E] tôi cũng [A] chừng.

[D][A][D][A] | [Bm] | [C#m7][A][A]

[D] tình em thả (í a) bâng [Am] khuâng
Tôi làm chim [G#m] nhặt để [C#m] phần mai [F#m] sau
Để phần mai [B] sau.[C#]

Tôi làm chim [E] nhặt [F#m] để phần mai [A] sau [A]
Mai sau [F#m], thiên sứ về [E] trời [Bm]
Thiên sứ về [C#m] trời.

[F#m] lại, còn tôi ở [E] lại bên [B] người tôi [D] yêu [D]
Còn tôi ở [A] lại bên [E7] người tôi [A] yêu.

[D][A][D][F#m] | [Bm6] | [Bm6][E][E]

Con [A] chim, con [F#m] chim về đậu [D] bên người [D]
Là thiên sứ [Bm] đó, là tôi cũng [A] chừng [F#m][E]
[Bm] a í a) Tôi lại là chim [E]
Là thiên sứ [Bm] đó, là [E] tôi cũng [A] chừng.

[D][A][D][A] | [Bm] | [C#m7][A][A]

[D] tình em thả (í a) bâng [Am] khuâng
Tôi làm chim [G#m] nhặt để [C#m] phần mai [F#m] sau
Để phần mai [B] sau.[C#]

Tôi làm chim [E] nhặt [F#m] để phần mai [A] sau [A]
Mai sau [F#m], thiên sứ về [E] trời [Bm]
Thiên sứ về [C#m] trời.

[F#m] lại, còn tôi ở [E] lại bên [B] người tôi [D] yêu [D]
Còn tôi ở [E] lại bên [D] người [A] tôi [F#m] yêu.[F#m][D][C#m][Bm][E][A]

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *