DẤU TÌNH SẦU

Sáng tác Ngô Thụy Miên
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc tình
Đã xem 5341

Người đăng :

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 929

Phiên bản

 

Hợp âm dạo Bằng Kiều): [Dm] | [Bb] | [F] | [Am]

[Bb] | [Gm] | [A] | [Dm] | [Gm] | [C][F] | [Bb]

[Em] | [Em][A] | [D] | [Bb] | [Dm]

Chiều còn vương [Dm] nắng để gió đi tìm. [Dm][Dm]
Vết bước chân [D] em qua bao nhiêu [Gm] lần. [Gm][Gm]
Lời ru đan ngón tay [Dm] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Em] hồn
Tuổi [Bb] gầy nồng lên [Dm] màu mắt. [Gm][D]

Trời còn mây tím để lá [Dm] mơ nhiều. [Dm][Dm]
Lá khóc trên [D] mi cho môi [Gm] ươm sầu. [Gm][Gm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Dm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Dm] sầu
Giận [A] hờn xin ngập lối [Gm] đi. [Gm][Gm]

Đàn dâng tiếng phong kín [Bb] tuổi buồn
Đường hoang [C] vắng cho lá [F] về nguồn
Người tìm [Bb] đến xin gợi nỗi [Em] hờn. [A]
Từ khi [C] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Bb] đá che vết nồng [Em] nàn.
Người còn [A] nhớ mãi hay [Dm] quên lời. [Gm] | [A]-[Dm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Dm] hồ. [Dm][Dm]
Vết bước năm [C] xưa nay vương [Gm] âm thầm. [Gm][Gm]
Hàng cây mơ bóng bên [Dm] đường
Gọi người khi nắng phai [E] tàn
Gọi [A] tình yêu vào [Dm] lãng quên...[Dm][Dm]

[Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [D]

[Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm][Dm]

[Dm] | [C/E] | [A][Dm] | [Dm] | [Dm]

Đàn dâng tiếng phong kín [Bb] tuổi buồn
Đường hoang [C] vắng cho lá [F] về nguồn
Người tìm [Bb] đến xin gợi nỗi [Em] hờn. [A]
Từ khi [C] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Bb] đá che vết nồng [Em] nàn.
Người còn [A] nhớ mãi hay [Dm] quên lời. [Gm] | [A]-[Dm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Dm] hồ. [Dm][Dm]
Vết bước năm [C] xưa nay vương [Gm] âm thầm. [Gm][Gm]
Hàng cây mơ bóng bên [Dm] đường
Gọi người khi nắng phai [E] tàn
Gọi [A] tình yêu vào [Dm] lãng quên...

x

Gm

34
III

Thế tay

[Bb] | [Db] | [Fm] | [Bb] | [Fm]-[Bb] | [Bb]

[Ebm] | [F7] | [Bbm] | [Gb] | [Ebm] | [Ab] | [Db]

[Ebm] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Fm7] | [Bbm]

[Db] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm]

Chiều còn vương [Fm] nắng để gió [Bbm] đi tìm. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước chân em qua bao [Ebm] nhiêu lần. [Ebm] | [Ebm]
Lời [B] ru đan ngón tay [Bb] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Ebm] hồn
Tuổi [Bbm] gầy nồng lên [Gb] màu mắt. [Gb] | [Bbm/F]

Trời còn mây tím để lá [Bbm] mơ nhiều. [Bbm] | [Bbm]
Lá khóc trên mi cho môi [Ebm] ươm sầu. [Ebm] | [Ebm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Bbm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Ebm] sầu
Giận [F] hờn xin ngập lối [Bbm] đi. [Ebm] | [Bbm]

Đàn dâng [Fm] tiếng phong kín [Gb] tuổi buồn
Đường hoang [Ebm] vắng cho lá về [Ab] nguồn
Người tìm [Gb] đến xin gợi [Ebm] nỗi hờn. [Ab] | [Ebm]
Từ khi [Ab] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Gb] đá che vết nồng [Bbm] nàn.
Người còn [F7] nhớ mãi hay [Bbm] quên lời. [Ebm] | [Bbm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Bbm] hồ. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước năm xưa nay vương [Ebm] âm thầm. [Ebm] | [Ebm]
Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi [Gb] tình yêu vào [Bbm] lãng quên…[Ebm] | [Bbm]

[Bbm] | [Fm] | [Bbm] | [Fm]-[Bb] | [Bb7]

[Ebm] | [F] | [Bbm] | [Gb] | [Ebm] | [Ab]

[Db] | [Gb] | [Bbm] | [Bbm] | [Ebm] | [Fm]

[Bbm] | [Ebm] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm]

Trời còn mây [Ebm] tím để lá [Bbm] mơ nhiều. [Bbm] | [Bbm]
Lá khóc trên mi cho môi [Ebm] ươm sầu. [Ebm] | [Ebm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Bbm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Ebm] sầu
Giận [F] hờn xin ngập lối [Bbm] đi. [Ebm] | [Bbm]

Đàn dâng [Fm] tiếng phong kín [Gb] tuổi buồn
Đường hoang [Ebm] vắng cho lá về [Ab] nguồn
Người tìm [Gb] đến xin gợi [Ebm] nỗi hờn. [Ab] | [Ebm]
Từ khi [Ab] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Gb] đá che vết nồng [Bbm] nàn.
Người còn [F7] nhớ mãi hay [Bbm] quên lời. [Ebm] | [Bbm]

Và người tìm đến giọng hát [Bbm] mơ hồ. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước năm xưa nay vương [Ebm] âm thầm. [Ebm] | [Ebm]
Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi [Gb] tình yêu vào [Bbm] lãng quên…[Ebm] | [Bbm]

Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi tình yêu vào [Bbm] lãng quên. [Ebm] | [Bbm]

Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi tình yêu vào [Bbm] lãng quên. [Ebm] | [Bbm]

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Bbm/F

234

Thế tay

 

Chiều còn vương nắng để gió đi [Am] tìm.
[Am7] Vết bước chân em qua bao nhiêu [Dm] lần.
Lời ru đan ngón tay [Am] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Dm] hồn
Tuổi gầy nồng lên màu [Am] mắt.

Trời còn mây tím để lá mơ [Am] nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm [Dm] sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang [Am] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Dm] sầu
Giận hờn xin [E7] ngập lối [Am] đi.

Đàn dâng [C] tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang [G] vắng cho lá về nguồn
Người tìm [F] đến xin gợi nỗi [Dm] hờn.
Từ khi [G] gió mang đấu địa đàng
Đường lên [F] đá che vết nồng nàn.
Người còn [E7] nhớ mãi hay quên [Am] lời.

Và người tìm đến giọng hát mơ [Am] hồ.
Vết bước năm [Am7] xưa nay vương âm [Dm] thầm.
Hàng cây mơ bóng bên [Am] đường
Gọi người khi nắng phai [Dm] tàn
Gọi tình yêu [E7] vào lãng [Am] quên…

Đánh giá của bạn về bản hòa âm này

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!