DẤU TÌNH SẦU

Ảnh nhạc sĩ Ngô Thụy Miên
Sáng tác : Ngô Thụy Miên
Thể loại : Nhạc tình
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

DẤU TÌNH SẦU - Bằng Kiều

Hợp âm dạo (Slow): [Dm] | [Bb] | [F] | [Am]

[Bb] | [Gm] | [A] | [Dm] | [Gm] | [C][F] | [Bb]

[Em] | [Em][A] | [D] | [Bb] | [Dm]

Chiều còn vương [Dm] nắng để gió đi tìm. [Dm][Dm]
Vết bước chân [D] em qua bao nhiêu [Gm] lần. [Gm][Gm]
Lời ru đan ngón tay [Dm] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Em] hồn
Tuổi [Bb] gầy nồng lên [Dm] màu mắt. [Gm][D]

Trời còn mây tím để lá [Dm] mơ nhiều. [Dm][Dm]
Lá khóc trên [D] mi cho môi [Gm] ươm sầu. [Gm][Gm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Dm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Dm] sầu
Giận [A] hờn xin ngập lối [Gm] đi. [Gm][Gm]

Đàn dâng tiếng phong kín [Bb] tuổi buồn
Đường hoang [C] vắng cho lá [F] về nguồn
Người tìm [Bb] đến xin gợi nỗi [Em] hờn. [A]
Từ khi [C] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Bb] đá che vết nồng [Em] nàn.
Người còn [A] nhớ mãi hay [Dm] quên lời. [Gm] | [A]-[Dm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Dm] hồ. [Dm][Dm]
Vết bước năm [C] xưa nay vương [Gm] âm thầm. [Gm][Gm]
Hàng cây mơ bóng bên [Dm] đường
Gọi người khi nắng phai [E] tàn
Gọi [A] tình yêu vào [Dm] lãng quên...[Dm][Dm]

[Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [D]

[Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm][Dm]

[Dm] | [C/E] | [A][Dm] | [Dm] | [Dm]

Đàn dâng tiếng phong kín [Bb] tuổi buồn
Đường hoang [C] vắng cho lá [F] về nguồn
Người tìm [Bb] đến xin gợi nỗi [Em] hờn. [A]
Từ khi [C] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Bb] đá che vết nồng [Em] nàn.
Người còn [A] nhớ mãi hay [Dm] quên lời. [Gm] | [A]-[Dm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Dm] hồ. [Dm][Dm]
Vết bước năm [C] xưa nay vương [Gm] âm thầm. [Gm][Gm]
Hàng cây mơ bóng bên [Dm] đường
Gọi người khi nắng phai [E] tàn
Gọi [A] tình yêu vào [Dm] lãng quên...

[Bb] | [Db] | [Fm] | [Bb] | [Fm]-[Bb] | [Bb]

[Ebm] | [F7] | [Bbm] | [Gb] | [Ebm] | [Ab] | [Db]

[Ebm] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Fm7] | [Bbm]

[Db] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm]

Chiều còn vương [Fm] nắng để gió [Bbm] đi tìm. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước chân em qua bao [Ebm] nhiêu lần. [Ebm] | [Ebm]
Lời [B] ru đan ngón tay [Bb] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Ebm] hồn
Tuổi [Bbm] gầy nồng lên [Gb] màu mắt. [Gb] | [Bbm/F]

Trời còn mây tím để lá [Bbm] mơ nhiều. [Bbm] | [Bbm]
Lá khóc trên mi cho môi [Ebm] ươm sầu. [Ebm] | [Ebm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Bbm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Ebm] sầu
Giận [F] hờn xin ngập lối [Bbm] đi. [Ebm] | [Bbm]

Đàn dâng [Fm] tiếng phong kín [Gb] tuổi buồn
Đường hoang [Ebm] vắng cho lá về [Ab] nguồn
Người tìm [Gb] đến xin gợi [Ebm] nỗi hờn. [Ab] | [Ebm]
Từ khi [Ab] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Gb] đá che vết nồng [Bbm] nàn.
Người còn [F7] nhớ mãi hay [Bbm] quên lời. [Ebm] | [Bbm]

Và người tìm đến giọng hát mơ [Bbm] hồ. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước năm xưa nay vương [Ebm] âm thầm. [Ebm] | [Ebm]
Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi [Gb] tình yêu vào [Bbm] lãng quên…[Ebm] | [Bbm]

[Bbm] | [Fm] | [Bbm] | [Fm]-[Bb] | [Bb7]

[Ebm] | [F] | [Bbm] | [Gb] | [Ebm] | [Ab]

[Db] | [Gb] | [Bbm] | [Bbm] | [Ebm] | [Fm]

[Bbm] | [Ebm] | [Bbm] | [F] | [Bbm] | [Bbm] | [Bbm]

Trời còn mây [Ebm] tím để lá [Bbm] mơ nhiều. [Bbm] | [Bbm]
Lá khóc trên mi cho môi [Ebm] ươm sầu. [Ebm] | [Ebm]
Chiều lên đỉnh núi ngang [Bbm] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Ebm] sầu
Giận [F] hờn xin ngập lối [Bbm] đi. [Ebm] | [Bbm]

Đàn dâng [Fm] tiếng phong kín [Gb] tuổi buồn
Đường hoang [Ebm] vắng cho lá về [Ab] nguồn
Người tìm [Gb] đến xin gợi [Ebm] nỗi hờn. [Ab] | [Ebm]
Từ khi [Ab] gió mang đấu địa [F] đàng
Đường lên [Gb] đá che vết nồng [Bbm] nàn.
Người còn [F7] nhớ mãi hay [Bbm] quên lời. [Ebm] | [Bbm]

Và người tìm đến giọng hát [Bbm] mơ hồ. [Bbm] | [Bbm]
Vết bước năm xưa nay vương [Ebm] âm thầm. [Ebm] | [Ebm]
Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi [Gb] tình yêu vào [Bbm] lãng quên…[Ebm] | [Bbm]

Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi tình yêu vào [Bbm] lãng quên. [Ebm] | [Bbm]

Hàng cây mơ bóng bên [Bbm] đường
Gọi người khi nắng phai [Ebm] tàn
Gọi tình yêu vào [Bbm] lãng quên. [Ebm] | [Bbm]

 

Chiều còn vương nắng để gió đi [Am] tìm.
[Am7] Vết bước chân em qua bao nhiêu [Dm] lần.
Lời ru đan ngón tay [Am] buồn
Ngàn năm cho giá băng [Dm] hồn
Tuổi gầy nồng lên màu [Am] mắt.

Trời còn mây tím để lá mơ [Am] nhiều.
Lá khóc trên mi cho môi ươm [Dm] sầu.
Chiều lên đỉnh núi ngang [Am] đầu
Nhạt thương cho gót dâng [Dm] sầu
Giận hờn xin [E7] ngập lối [Am] đi.

Đàn dâng [C] tiếng phong kín tuổi buồn
Đường hoang [G] vắng cho lá về nguồn
Người tìm [F] đến xin gợi nỗi [Dm] hờn.
Từ khi [G] gió mang đấu địa đàng
Đường lên [F] đá che vết nồng nàn.
Người còn [E7] nhớ mãi hay quên [Am] lời.

Và người tìm đến giọng hát mơ [Am] hồ.
Vết bước năm [Am7] xưa nay vương âm [Dm] thầm.
Hàng cây mơ bóng bên [Am] đường
Gọi người khi nắng phai [Dm] tàn
Gọi tình yêu [E7] vào lãng [Am] quên…

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

KHOẢNH KHẮC

Sáng tác: Trương Quý Hải
Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [G] | [G] | [Em] | [Em] | [G] | [D] | [Em] | [D] [C] | [C] | [D] | [D] | [C] | [C] | [D] | [D] | [G] [G] | [Em] | [D] | [G] | [D] | [Em] | [Em] [C] | [C] | [D] | [D] | [C] | [C] | [D] | [D] Chỉ cò...
Sheet nhạc

MẮT BIẾC

Sáng tác: Ngô Thụy Miên
Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [D] | [D] | [Bm] | [Bm] | [Gbm] | [Gbm] | [A] | [A] | [Em] [G] | [A] | [A] | [G] | [Gbm] | [Bm7] | [Em] | [A] | [A] Nhớ tới năm [D] xưa bên nhau Bước trong [Gbm] chiều mưa phím ru nhẹ [G] đưa [Em]...

MƯA TRONG MẮT EM

Sáng tác: Bảo Phúc
Intro (Bằng Kiều & Phương Thanh): [Em] | [G] | [Em] | [G] | [Eb] | [C] | [Eb] | [D] Hạt [G] mưa long lanh trong mắt Bước chân [Bm] tôi lang thang trên phố Tiếng [C] lá non như rung trong [Gb/Db] gió Nỗi đau [D] tình...
Sheet nhạc

CÒN TA VỚI NỒNG NÀN

Sáng tác: Quốc Bảo
  [G] Đời vừa sinh cho [C] những ân cần [D] trôi qua tim đầm [G] ấm [C] Cho xôn xao qua [G] giấc mơ dấy [B7] lên đôi vầng [Em] thơ [G] Ngực trầm xinh cho [Bm] tiếng trái tim vang [D] vọng vào đời chói [G] chang Cho...
Sheet nhạc

BUỒN ƠI CHÀO MI

Sáng tác: Nguyễn Ánh 9
Hợp âm dạo (Nguyễn Hưng): [D] | [D] | [A/Db] | [Gb/Bb] [Bm] | [G] | [A] | [D] | [A] Buồn [D] ơi ta xin chào [Bm] mi Khi người [G] yêu ta đã bỏ ta [A] đi Buồn [Gbm] ơi ta xin chào [Bm] mi Khi tình [G] yêu chắp cánh bay [A...
Sheet nhạc

TÌNH YÊU CHO EM

Sáng tác: Nhạc ngoại
TÌNH YÊU CHO EM - Bằng Kiều & Khánh Hà Hợp âm dạo - Slow Ballad: [Am] | [Am] | [Dm] | [C] | [Bb] | [G] | [G] [C] | [C] | [C] | [C] | [C] | [D] | [D] | [D] | [D] [D] Em yêu thương ơi em như đoá hồng Tình [Db] anh trao...

MỘT LẦN NÀO CHO TÔI GẶP LẠI EM

Sáng tác: Vũ Thành An
1. Một lần [Dm] nào cho tôi gặp lại [F] em Đôi môi [Dm] đó đêm nào còn [A7] nồng Một lần nào cho tôi gặp lại [C] em Rồi thiên [Gm] thu sẽ là nhung [A7] nhớ 2. Dòng đời [Dm] nào đưa em đi về [F] đâu Sao không [Dm] thấy qu...
Sheet nhạc

EM ƠI HÀ NỘI PHỐ

Sáng tác: Phú Quang
EM ƠI HÀ NỘI PHỐ - Bằng Kiều Hợp âm dạo (Slow Ballad): [Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Dbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [A] | [A]   [A] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Gbm] | [Ab] | [Ab] | [Ab] | [Ab] | [Ab] Em [Dbm] ơi, Hà Nội phố [G...

NGƯỜI ĐỨNG SAU HẠNH PHÚC

Sáng tác: Ns Hamlet Trương
Intro: [Ab] | [F] | [Cm6] | [Eb] | [Dm/A] | [Gb] | [Gm] | [Gm] 1. Tình yêu [Gm] đó em chỉ vừa đi [F] tới Thì em [Bb] biết em sẽ khổ đau [Eb] rất nhiều Mà tại [Am7] sao em không thể ngăn [Dm] yêu Con tim nào đã [Gm] rất b...
Sheet nhạc

HÃY THẮP ÁNH SÁNG

Sáng tác: Kim Tuấn
  1. [E] Hãy thắp ánh sáng trong hồn [G] tôi Khi ưu tư đang chất [D] đầy Vì tình em đổi [Em] thay [Em] Bao nhiêu mơ ước đã tan [G] dần Cuộc tình đã [D] mất thật [Bm] xót xa.[Em7] Tôi như chơi vơi trong biển [Gm] khơ...

Hợp âm cùng giai điệu

ĐƯỜNG DÀI MỘT BÓNG

Sáng tác: Hoàng Trọng - Lời thơ: Sông Hương
  [Em] Ðường vắng đêm thâu rót thêm niềm đau Ðời trót tiêu hoang phí bao ngày [B7] tháng. Ôi [Am] mơ ước tàn phai nhanh Thương cho tóc còn đang [Em] xanh Một [B7] đời sầu đã mênh mông. [Em] Một bóng cô đơn bước trên...
Sheet nhạc

ĐÊM THÁNH

  Tựa đề:  Đêm Thánh Nguyên tác: Cantique de Noël (Pháp) O Holy Night (Anh) Nhạc:  Adolphe Charles Adam (1803-1856) Lời Pháp: Placide Cappeau (1808-1877) Lời Anh: John Sullivan Dwight (1812-1893) Trình bày: Celtic W...
Sheet nhạc

CÔ LÁNG GIỀNG

Sáng tác: Hoàng Quý
  Hôm [Dm] nay trời xuân bao tươi [A7] thắm. Dừng [Dm] gót phiêu linh về thăm nhà. [A7] Chân [Dm] bước trên đường đầy hoa đào [A7] rơi Tôi [Dm] đã hình [Gm] dung nét ai đang [Dm] cười. [A7] Tôi [Dm] mơ trời xuân đôi...
Sheet nhạc

ANH ĐÃ ỔN HƠN

Sáng tác: MCK
  ANH ĐÃ ỔN HƠN - MCK Nhịp: 3/4, tempo: 66, điệu: Slow ===== Capo III., chơi tone: C [C] | [C] | [Am] | [Fm] | [Em] | [Am] | [D] | [G] Ừ thì anh [C] đã ổn hơn [C] Vẫn muốn biết em [Em] đang thấy thế [Am] nào? Em [Fm...
Sheet nhạc

MỘT LẦN XA BẾN

Sáng tác: Trường Sa
  Một lần xɑ bến bɑo nhiêu là [D] buồn [G] Xɑ xôi hải lý con tàu hoen [A] sương [G] Anh ngước nhìn vì sɑo đêm hẹn [A] rằng Dù [D] cho sông dài ngăn [Bm] lối, Tình [Em] đôi tɑ ƙhông chóng ƿhɑi.[A7] Đời ɑnh theo gió l...

CẢM ƠN NGƯỜI TÌNH

Sáng tác: Lam Phương
Hợp âm dạo (Mỹ Tâm): [Em] | [Em] | [G] | [G] | [D] | [C6] | [Gbsus4] | [Gbm] [Em] | [Em] | [Am] | [Am] | [C] | [B] | [Em] | [Em] Ngày chưa [Em] quen nhau [Gbsus4], Đâu biết [Em] niềm đau [Esus4] Mùa xuân [Am] bao quanh n...
Sheet nhạc

HAI MÙA NOEL

HAI MÙA NOEL - Mạnh Đình & Như Quỳnh Hợp âm dạo - điệu: Slow [Cm] | [Cm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [C] | [C] [C] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [Gm] | [C] | [C] | [F] | [F] [Em] | [Em] | [Dm] | [Dm] | [C] | [C] | [...
Sheet nhạc

QUEN NHAU TRÊN ĐƯỜNG VỀ

Sáng tác: Thăng Long & Đức Nội
Nhịp: 4/4, tempo: 90, điệu: Slow ===== [Am] | [Am] | [Dm] | [G] | [C] | [F] | [Bm7]  [Bm7] | [E] | [E] | [Am] | [Dm] | [Am]  1. Chiều nay có [Dm] phải anh ra [Am] miền Trung [Am] | [Am]  Về thăm quê mẹ chờ em [Am] về cùn...
Sheet nhạc

THUỞ ẤY CÓ EM

Sáng tác: Huỳnh Anh
THUỞ ẤY CÓ EM - Mạnh Quỳnh Điệu: Slow [Am] Thuở ấy có em anh yêu cuộc đời, Yêu đôi môi hồng điểm nét son [Em] tươi. [C] Yêu đôi tay [Am] ngà làn má thắm, tóc xanh buông lả [Dm] lơi Nhớ [E7] em nhớ bao thuở ấy. [Am] Thuở...
Sheet nhạc

MÀU XANH TRƯỜNG SA

Sáng tác: Lương Minh
  Slow: Ơi Trường [F] Sa! Quần đảo yêu [Bb] dấu Nơi ngàn [Gm] khơi, [C]...  nghìn trùng sóng [F] vỗ Khi mùa [Dm] xuân về, màu xanh bừng [C7] dậy, màu xanh cây lá, Màu xanh biển [F] biếc và màu [C] xanh áo lính hiên...