Hợp âm dạo (Khánh Ly): [Dm] | [Bb] | [Gm] [D#][Bb] | [Bb][A] | [A][Dm] | [Dm] | [Gm] [Gm][Bb] | [C] | [Dm] | [C] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm] Gọi [Dm] nắng, trên vai em gầy đường xa [Gm] áo bay [Gm] Nắng qua mắt buồn......