Sheet nhạc bài: HẠ TRẮNG

Hợp âm

Lời bài hát

HẠ TRẮNG - Khánh Ly
Hợp âm dạo (Slow):
Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say 
Lối em đi về trời không có mây 
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy.
Gọi nắng , cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay 
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới, 
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau. 
Gọi nắng , cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay 
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây 
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này 
   
   
   
Gọi nắng , cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay 
Gọi em cho nắng chết trên sông dài.
Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới, 
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau.
Gọi nắng , cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay 
Áo em bây giờ mờ xa nẻo mây 
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này ...