TIẾNG ĐÀN ĐÊM

Thể loại : Nhạc đỏ
Giai điệu : Slow
Đã xem :
Avatar thành viên TRAN Imrich
Người đăng : TRAN Imrich
Level :
Số bài đăng : 3299

Hợp âm dạo (Hoàng Vĩnh Nam): [Am] | [C]

[G] | [Am] | [Dsus4] | [C][G] | [Am][Dsus4]

[C] | [G] | [Am][Dsus4] | [C] | [G] | [Am][Am]

Tôi vẫn [A] nghe tiếng đàn [C] đêm đêm
Của người [G] thương binh gửi gắm [Am] lòng mình [Am]
Tiếng [F] đàn anh nồng [Dm] nàn, như tình [Asus4] yêu ngày [F] nào
Cùng đồng [E] đội, bên dòng suối vắng
Ngồi thật [Am] gần, truyền hơi ấm [E] cho nhau [E]

Tiếng đàn [A] anh dạt [Dmaj7] dào, mang lời [F] ru của [C] mẹ
Trong đêm [A] đêm, như anh mong, cho em thơ tròn [E] giấc ngủ [E]
Tiếng [Am] đàn anh, mang nỗi [Cm] nhớ, núi rừng [G] xa xôi
Tiếng [Am] đàn anh, mang [C] trận đánh, oai hùng [G] năm xưa
Tiếng [E/B] đàn anh, như [F] còn muốn, ôm chặt trong [G] tay
Cây [F] súng gìn giữ quê [G] hương mình [E]
Tiếng [Am] đàn anh, mang [C] dòng suối, núi rừng [G] biên cương
Tiếng [Am] đàn anh, sao [C] đẹp mãi, như trời [G] quê hương
Tiếng [Am] đàn anh, như [F] còn muốn, ôm chặt [G] trong tay
Cây [F] súng gìn giữ quê [Am] hương mình [Am]

[Am] | [G] | [F] | [E] | [E][Am] | [G][F]

[Em] | [Am] | [Am][F] | [G] | [Am] | [Cm]

[Cm][F] | [G] | [Am] | [G]-[Am] | [Am]

Tôi vẫn [A] nghe tiếng đàn [C] đêm đêm
Của người [G] thương binh gửi gắm [Am] lòng mình [Am]
Tiếng [F] đàn anh nồng [Dm] nàn, như tình [Asus4] yêu ngày [F] nào
Cùng đồng [E] đội, bên dòng suối vắng
Ngồi thật [Am] gần, truyền hơi ấm [E] cho nhau [E]

Tiếng đàn [A] anh dạt [Dmaj7] dào, mang lời [F] ru của [C] mẹ
Trong đêm [A] đêm, như anh mong, cho em thơ tròn [E] giấc ngủ [E]
Tiếng [Am] đàn anh, mang nỗi [Cm] nhớ, núi rừng [G] xa xôi
Tiếng [Am] đàn anh, mang [C] trận đánh, oai hùng [G] năm xưa
Tiếng [E/B] đàn anh, như [F] còn muốn, ôm chặt trong [G] tay
Cây [F] súng gìn giữ quê [G] hương mình [E]
Tiếng [Am] đàn anh, mang [C] dòng suối, núi rừng [G] biên cương
Tiếng [Am] đàn anh, sao [C] đẹp mãi, như trời [G] quê hương
Tiếng [Am] đàn anh, như [F] còn muốn, ôm chặt [G] trong tay
Cây [F] súng gìn giữ quê [Am] hương mình

Am

123

C

123

G

123

Dsus4

123

A

123

F

234

Dm

123

Asus4

12

E

123

Dmaj7

Cm

234
III

E/B

123

Em

23
Chia sẻ:

Những hợp âm sử dụng

Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

Không tìm thấy kết quả nào
Gợi ý:

* Chọn đúng chức năng tìm kiếm theo tên Bài hát.
* Loại bỏ các ký tự đặc biệt trong từ khóa (VD: !@#$%^&*?).
* Loại bỏ tên tác giả / ca sĩ ra khỏi từ khóa.

Bạn có thể: