Môt làn khói [Em] trắng ru [Am] đời vào quên lãng Nắng [G] sầu lên hơi [B7] ấm [C] hơ dịu tình [B7] đau [Em] Ngày tàn im lắng yêu [Am] người làn tóc trắng [G] Tâm sự rồi đêm [B7] đắng [C] như lệ giờ biết [Em] nhau [Em] Đêm [E7] vỗ về......