Hợp âm dạo Bằng Kiều): [Dm] | [Bb] | [F] | [Am] [Bb] | [Gm] | [A] | [Dm] | [Gm] | [C][F] | [Bb] [Em] | [Em][A] | [D] | [Bb] | [Dm] Chiều còn vương [Dm] nắng để gió đi tìm. [Dm][Dm] Vết bước chân [D] em qua bao nhiêu......