BIỂN NHỚ

Thể loại : Biển đảo : Nhạc Trịnh
Giai điệu : Slow : Slow Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

BIỂN NHỚ - Khánh Ly

Hợp âm dạo (Slow): [Cm] | [Cm] | [Fm] | [Cm] | [F]

Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về
Gọi hồn liễu rũ lê [G] thê, gọi bờ cát trắng đêm [Cm] khuya [Cm]
Ngày mai em [Cm] đi, đồi [Fm] núi nghiêng nghiêng đợi [Dm] chờ
Sỏi [Fm] đá trông em từng [Ab] giờ, nghe [Fm7] buồn nhịp chân bơ [G] vơ [Gm]

Ngày mai em [Csus4] đi, biển [Cm] nhớ em quay về [Fm] nguồn
Gọi [Fsus4] trùng dương gió ngập [G] hồn, bàn tay chăn gió mưa [Cm] sang [Cm]
Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn vàng
Hồn [Cm] lẻ nghiêng vai gọi [Ab] buồn, nghe [Fm] ngoài biển động buồn [Cm] hơn [Cm]

Hôm nào em [Fm] về, bàn tay buông lối [G] ngỏ
Đàn lên cung phím [Gm] chờ, sầu [G] lên đây hoang [Cm] vu [Cm]
Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về
Triều sương ướt đẫm cơn [G] mê, trời cao níu bước sơn [Cm] khê [Cm]

Ngày mai em đi, cồn [Fm] đá rêu phong rủ [Dm] buồn
Đèn [Csus4] phố nghe mưa tủi [Ab] hờn, nghe [Fm7] ngoài trời giăng mây [Dsus4] tuôn [G#]
Ngày mai em [Cm] đi, biển có bâng khuâng gọi [F] thầm
Ngày [Csus4] mưa tháng nắng còn [G] buồn, bàn tay nghe ngóng tin [Cm] sang [Cm]
Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn [D] vàng
Nửa [Cm] bóng xuân qua ngập [Ab] ngừng, nghe [G] trời gió lộng mà [Cm] thương. [Cm]

[Fm] | [Csus4] | [G] | [G] | [G/B][G] | [Cm]

Ngày mai em [Cm] đi, biển nhớ tên em gọi [Fm] về
Triều sương ướt đẫm cơn [G] mê, trời cao níu bước sơn [Cm] khê [Cm]

Ngày mai em đi, cồn [Fm] đá rêu phong rủ [Dm] buồn
Đèn [Csus4] phố nghe mưa tủi [Ab] hờn, nghe [Fm7] ngoài trời giăng mây [G] tuôn [G#]
Ngày mai em [Cm] đi, biển có bâng khuâng gọi [Fm] thầm
Ngày [Csus4] mưa tháng nắng còn [G] buồn, bàn tay nghe ngóng tin [Eb] sang [Cm]
Ngày mai em đi, thành [Fm] phố mắt đêm đèn [Fm] vàng
Nửa [C] bóng xuân qua ngập [Ab] ngừng, nghe [Fm] trời gió [G] lộng... [F][Cm] thương.

Cm

234
III

Fm

34

F

234

G

123

Dm

123

Ab

234

Fm7

3

Gm

34
III

Csus4

34

Fsus4

34

Dsus4

123

G#

234
IV

D

123

G/B

134

Eb

1234

C

123

Hợp âm dạo: [G] | [Am7] | [Gm] | [A] | [Gm][G]

[Cm7] | [Cm7] | [F] | [F][Bbsus4] | [Gm7] | [Cm]

[Cm] | [Gm][Gm][Cm] | [Dm] | [Gm] | [Gm]

1. Ngày mai em [Gm] đi
Biển [Dsus4] nhớ tên em gọi [C] về
Gọi [Gsus4] hồn liễu rủ lê [D] thê
Gọi bờ cát trắng [Gm] đêm khuya. [Eb6]
Ngày mai [Gm] em đi
Đồi [Cm] núi nghiêng nghiêng [Am6] đợi chờ
Sỏi [Eb] đá trông em từng [Cm] giờ
Nghe [Dm] buồn nhịp chân bơ [D] vơ. [Dm]

Ngày mai [Gm] em đi
Biển nhớ em quay [Cm] về nguồn
Gọi [Csus4] trùng dương gió [D] ngập hồn
Bàn [D7] tay chắn gió [Gm] mưa sang. [Gm]

Ngày mai [Bb] em đi
Thành [Cm] phố mắt đêm [Dm] đèn vàng
Hồn [Eb] lẻ nghiêng vai [Cm] gọi buồn
Nghe [Cm7] ngoài biển động [Gm] buồn hơn. [Gm]

ĐK:
Hôm nào [Cm] em về
Bàn tay buông lối [Dm] ngỏ
Đàn lên cung phím [D] chờ
Sầu lên đây hoang vu. [D]

2. Ngày mai [Gm] em đi
Biển [G] nhớ tên em [Cm] gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn [Dm]
Trời [D] cao níu bước [Gm] sơn khê. [Gm]

Ngày mai [Bb] em đi
Cồn [Cm] đá rêu phong [D] rủ buồn
Đèn [Eb] phố nghe mưa [Cm] tủi hờn
Nghe [Gm] ngoài trời giăng [D] mây tuôn. [Dm]

Ngày mai [Gm] em đi
Biển có bâng khuâng [Cm] gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn [D] buồn
Bàn tay nghe ngóng [Gm] tin sang. [Gm]

Ngày mai [Bb] em đi
Thành [Cm] phố mắt đêm [Dm7] đèn vàng
Nửa [Eb] bóng xuân qua [Cm] ngập ngừng
Nghe [D] trời gió lộng [G] mà thương. [Gm]

[Cm] | [F] | [Bb] | [Dm] | [Dm][Am] | [Dm][Dm][Cm]

[Eb/G] | [Bb][G] | [Gm7] | [Cm7][Dm] | [Gm][Gm]

1. Ngày mai em [Gm] đi
Biển [Dsus4] nhớ tên em gọi [C] về
Gọi [Gsus4] hồn liễu rủ lê [D] thê
Gọi [Am] bờ cát trắng [Gm] đêm khuya. [Gm]
Ngày mai [Dm] em đi
Đồi [Cm] núi nghiêng nghiêng [Am6] đợi chờ
Sỏi [Eb] đá trông em từng [Gsus4] giờ
Nghe [Dm] buồn nhịp chân bơ [D] vơ. [D]

Ngày mai [Gm] em đi
Biển nhớ em quay [Cm] về nguồn
Gọi [Csus4] trùng dương gió [D] ngập hồn
Bàn [D7] tay chắn gió [Gm] mưa sang. [Gm]

Ngày mai [Bb] em đi
Thành [Cm] phố mắt đêm [Dm] đèn vàng
Hồn [Eb] lẻ nghiêng vai [Cm] gọi buồn
Nghe [Cm7] ngoài biển động [Gm] buồn hơn. [Gm]

ĐK:
Hôm nào [Cm] em về
Bàn tay buông lối [Dm] ngỏ
Đàn lên cung phím [D] chờ
Sầu lên đây hoang vu. [D]

2. Ngày mai [Gm] em đi
Biển [G] nhớ tên em [Cm] gọi về
Chiều sương ướt đẫm cơn [Dm]
Trời [D] cao níu bước [Gm] sơn khê. [Gm]

Ngày mai [Bb] em đi
Cồn [Cm] đá rêu phong [D] rủ buồn
Đèn [Eb] phố nghe mưa [Cm] tủi hờn
Nghe [D] ngoài trời giăng [Dm] mây tuôn.

Ngày mai [Gm] em đi
Biển có bâng khuâng [C] gọi thầm
Ngày [Cm] mưa tháng nắng còn [D] buồn
Bàn tay nghe ngóng [Gm] tin sang. [Gsus4]

Ngày mai [Bb] em đi
Thành [Cm] phố mắt đêm [Dm7] đèn vàng
Nửa [Eb] bóng xuân qua [Cm] ngập ngừng
Nghe [D] trời gió lộng [Gm] mà thương. [Gm]

[Cm7] | [Cm7] | [Bb] | [Dm] | [Dm][D] | [Gm]

 

G

123

Am7

12

Gm

34
III

A

123

Cm7

23
III

F

234

Bbsus4

34

Gm7

1
III

Cm

234
III

Dm

123

Dsus4

123

C

123

Gsus4

1234

D

123

Eb6

123

Am6

1234

Eb

1234

Csus4

34

D7

123

Bb

234

Dm7

2

Am

123

Eb/G

123

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!