HẠ TRẮNG

Sáng tác Ns Trịnh Công Sơn
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc Trịnh
Đã xem 4858

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm dạo (Khánh Ly): [Dm] | [Bb] | [Gm]

[D#][Bb] | [Bb][A] | [A][Dm] | [Dm] | [Gm]

[Gm][Bb] | [C] | [Dm] | [C] | [Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm]

Gọi [Dm] nắng, trên vai em gầy đường xa [Gm] áo bay [Gm]
Nắng qua mắt buồn lòng hoa [A] bướm say [A]
Lối em đi [Dm] về trời không [Gm] có mây [Gm]
Đường đi suốt [A] mùa nắng lên [Bb] thắp đầy. [C]

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho cơn mê chiều nhiều hoa [Gm] trắng bay [Gm]
Cho tay em dài gầy thêm [A] nắng mai
Bước chân em [Dm] về nào anh [Gm] có hay [Gm]
Gọi em cho [Bb] nắng chết trên [Dm] sông dài. [Dm]
Thôi xin ơn [Gm] đời trong cơn mê này gọi mùa [Dm] thu tới, [Dm]

Tôi đưa em [A] về chân em bước nhẹ trời buồn [Dm] gió cao [Dm]
Đời xin [Gm] có nhau dài cho [D#] mãi sau nắng không [Dm] gọi sầu [F/C]
Áo xưa dù [F] nhàu cũng xin bạc [G] đầu gọi mãi [Dm] tên nhau. [D]

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho tóc em cài loài hoa [Gm] nắng rơi [Gm]
Nắng đưa em về miền cao [Dm] gió bay [F]
Áo em bây [Dm] giờ mờ xa [Gm] nẻo mây [Gm]
Gọi tên em [Bb] mãi suốt cơn [Dm] mê này [Dm]

[Dm][Gm] | [Gm] | [Bb] | [C] | [Dm] | [Bb][Dm] | [Dm]

[Dm][Dm] | [Dm] | [Dm] | [Dm][Gm] | [Gm] | [Gm]

[A][A][Dm] | [G] | [Gm] | [A] | [Bb] | [C]

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho cơn mê chiều nhiều hoa [Gm] trắng bay [Gm]
Cho tay em dài gầy thêm [A] nắng mai
Bước chân em [Dm] về nào anh [Gm] có hay [Gm]
Gọi em cho [Bb] nắng chết trên [Dm] sông dài. [Dm]
Thôi xin ơn [Gm] đời trong cơn mê này gọi mùa [Dm] thu tới, [Dm]

Tôi đưa em [A] về chân em bước nhẹ trời buồn [Dm] gió cao [Dm]
Đời xin [Gm] có nhau dài cho [D#] mãi sau nắng không [Dm] gọi sầu [F/C]
Áo xưa dù [F] nhàu cũng xin bạc [G] đầu gọi mãi [Dm] tên nhau.

Gọi [Dm] nắng [Dm], cho tóc em cài loài hoa [Gm] nắng rơi [Gm]
Nắng đưa em về miền cao [Dm] gió bay [F]
Áo em bây [Dm] giờ mờ xa [Gm] nẻo mây [Gm]
Gọi tên em [Bb] mãi suốt cơn [Dm] mê này ...

x

Gm

34
III

Thế tay

Gọi [Am] nắng, trên vai em gầy đường xa áo [Dm] bay [F6]
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm [E7] say
Lối em đi [Am] về trời không có [Dm] mây
Đường đi suốt [E7] mùa nắng lên thắp [Am] đầy. [E7]

Gọi [Am] nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng [Dm] bay [F6]
Cho tay em dài gầy thêm nắng [E7] mai
Bước chân em [Am] về nào anh có [Dm] hay
Gọi em cho [E7] nắng chết trên sông [Am] dài. [E]
Thôi xin ơn [Dm] đời trong cơn mê [G7] này gọi mùa thu [C] tới,

Tôi đưa em [E] về chân em bước [E7] nhẹ trời buồn gió [Am] cao [A]
Đời xin có [Dm] nhau dài cho mãi [G7] sau nắng không gọi [C] sầu [F]
Áo xưa dù [Am] nhàu cũng xin bạc [E7] đầu gọi mãi tên [Am] nhau.

Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng [Dm] rơi [F6]
Nắng đưa em về miền cao gió [E7] bay
Áo em bây [Am] giờ mở xa nẻo [Dm] mây
Gọi tên em [E7] mãi suốt cơn mê [Am] này

Gọi [Am] nắng, cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng [Dm] bay [F6]
Cho tay em dài gầy thêm nắng [E7] mai
Bước chân em [Am] về nào anh có [Dm] hay
Gọi em cho [E7] nắng chết trên sông [Am] dài. [E]
Thôi xin ơn [Dm] đời trong cơn mê [G7] này gọi mùa thu [C] tới,

Tôi đưa em [E] về chân em bước [E7] nhẹ trời buồn gió [Am] cao [A]
Đời xin có [Dm] nhau dài cho mãi [G7] sau nắng không gọi [C] sầu [F]
Áo xưa dù [Am] nhàu cũng xin bạc [E7] đầu gọi mãi tên [Am] nhau.

Gọi nắng, cho tóc em cài loài hoa nắng [Dm] rơi [F6]
Nắng đưa em về miền cao gió [E7] bay
Áo em bây [Am] giờ mở xa nẻo [Dm] mây
Gọi tên em [E7] mãi suốt cơn mê [Am] này…

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan