Còn hai con [A] mắt khóc người một [Bm] con. Còn hai con [E7] mắt một con khóc [A] người. Con mắt còn [D] lại nhìn cuộc đời [A] tôi. Nhìn tôi lên [E7] cao nhìn tôi xuống [A] thấp. Con mắt còn [D] lại nhìn cuộc tình [A] phai. Tình trong hai [E7]......

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Con_mat_con_lai-sheet.swf” width=”690″ height=”840″]

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files11/Con_mat_con_lai-Organ.swf” width=”690″ height=”840″]