VẾT CHÂN TRÒN TRÊN CÁT

Sáng tác Trần Tiến
Nhịp điệu Slow
Thể loại Nhạc đỏ
Đã xem 5961

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Trần Tiến:

[Am] Vết chân [D] tròn vẫn đi [Bm7] về,
Trên con đường [D] mòn cát trắng quê [A] tôi.
Anh thương [C] binh vẫn đến trường [Dm] làng,
vẫn ôm [Bm] đàn dạy các em [E] thơ bài hát [F] quê hương [A]

Bài [C] hát có ngọn núi quê [G] anh xa… [C] vời
Bài [Am] hát có đồng [C] lúa miên [D] mang câu… [G]
Bài [F] hát có người [F#m] lính đã hy [G] sinh âm… [Dm] thầm
Cho hôm nay những gót chân [C] son
Vui [F] quanh dấu chân [E] tròn.

Bài [Am] hát có trận đấu không [G] quên bên [C] đồi
Bài [Am] hát có người [C] lính biên [D] cương thương [G] Mẹ
Lời [F] hát có ngọn gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn
Để [G#] lại một bài [F] ca trên [Esus4] cát trắng bao [A] la ...

[D][Am][D][Am][C][Dm][F][Esus4][Dm]

[F][Dm][Asus4][F][F#m][F#m] | [Esus4] | [Esus4]

Vết chân [D] tròn vẫn đi [Asus4] về,
Trên con đường [Dm] mòn cát trắng quê [A] tôi.
Anh thương [C] binh vẫn đến trường [Dm] làng,
Vẫn ôm [B] đàn dạy các em [E] thơ bài hát [F] quê hương [Dm/A]

Bài [A] hát có ngọn [F#m] núi quê [G] anh xa… [C] vời
Bài [F] hát có đồng [C] lúa miên [Dm] mang câu… [G]
Bài [F] hát có người [F#m] lính đã hy [G] sinh âm… [Dm] thầm
Cho hôm nay những gót chân [Csus4] son
Vui [F] quanh dấu chân [E] tròn.

Bài [Am] hát có trận đấu không [G] quên bên [C] đồi
Bài [F] hát có người [C] lính biên [D] cương thương [G] Mẹ
Lời [F] hát có ngọn gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn
Để [Bb] lại một bài [F] ca trên [E7] cát trắng [A] bao la [A][Am]

Vết chân [D] tròn vẫn đi [C] về
Trên con đường [D] mòn cát trắng [E] quê tôi
Như [C] bài ca anh viết trong thầm lặng,
Trên [F] bờ cát không [Dm] lời
Cứ hát mãi trong [G] tôi, cháy mãi trong [Fmaj7] tôi
Ôi [Am] bài ca cuộc [Dm] đời, cháy mãi trong [F] tôi,
Đốt mãi trong [Am] tôi…

Ôi [Am] bài ca cuộc [D] đời, cháy mãi trong [F] tôi,
Đốt mãi trong [Asus4] tôi…cháy [Bb] mãi trong [Bsus4] tôi [A]
Cháy mãi trong [Asus4] tôi, cháy [E7] mãi [Dm]... trong [Am] tôi
x

G#

234
IV

Thế tay

x

Esus4

23

Thế tay

x

Asus4

12

Thế tay

x

Dm/A

123

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

x

Fmaj7

234

Thế tay

x

Bsus4

23

Thế tay

[Am] Vết chân [Dm] tròn vẫn đi [F] về,
trên con đường [Am] mòn cát trắng quê [E] tôi.
Anh thương [Am7] binh vẫn đến trường [Dm] làng,
vẫn ôm [C] đàn dạy các em [G] thơ bài hát quê [Am] hương

Bài [C] hát có ngọn núi quê [Dm] anh xa… [G] vời
Bài [C] hát có đồng lúa miên [Dm] mang câu… [G]
Bài [F] hát có người lính đã hy [G] sinh âm… [Dm] thầm
Cho hôm [F] nay những gót chân [G] son
vui quanh dấu chân [C] tròn.

Bài [C] hát có trận đánh không [Dm] quên bên [G] đồi
Bài [C] hát có người lính biên [Dm] cương thương [G] Mẹ
Bài [F] hát có ngọn gió cuốn bay [G] theo dấu chân [Dm] tròn
để [E] lại một bài [Dm] ca trên [E] cát trắng bao [Am] la …

Vết chân [Dm] tròn vẫn in [C] hình
trên con đường [Am] mòn cát [D] trắng quê [E] tôi
Như bài [G] ca anh viết trong thầm [C] lặng,
trên bờ [A7] cát không [Dm] lời
Cứ hát mãi trong [G] tôi, cháy mãi trong [F] tôi
Ôi bài [E] ca cuộc [Dm] đời, hát mãi trong [Am] tôi,
cháy mãi trong [Am] tôi…

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan