Lời bài hát
  Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a êTôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ những khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi. Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên.Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a êĐK: Bóng đã đến, hãy cố lên bạn ơi ! Dẫu hy sinh vì màu cờ sắc áo. Hãy chiến thắng, Chiến đấu không hề lui. Bóng bay lên là nụ cười nước mắt. Bóng bay lên, ghi tên những anh hùng.Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a êỒ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a êTôi yêu bóng đá khi tôi còn đang bé thơ. Tôi mơ trong giấc mơ những khung thành tan vỡ. Ra sân tôi đã quên chính tôi rồi bạn ơi. Quả bóng bay lên, trái tim tôi không nằm yên. Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê ĐK: Bóng đã đến, hãy cố lên bạn ơi ! Dẫu hy sinh vì màu cờ sắc áo. Hãy chiến thắng, Chiến đấu không hề lui. Bóng bay lên là nụ cười nước mắt. Bóng bay lên, ghi tên những anh hùng.Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê Ồ ố ồ í a í a í a. Ồ ố ồ í a í a ê 

Sheet nhạc bài: TÔI YÊU BÓNG ĐÁ

Hợp âm