MẸ TÔI

Sáng tác Trần Tiến
Nhịp điệu Chưa chọn
Thể loại Cha Mẹ
Đã xem 6313

Người đăng:

TRAN Imrich

Level:

Số bài đăng: 2165

Hợp âm dạo (Dm):

[Dm] | [Dm] | [Gm] | [Gm] | [Am] | [D] | [Dm]

1. Mẹ [Dm] ơi con đã già [C] rồi
con ngồi nhớ [Bb] mẹ khóc như trẻ [Am] con
Mẹ [Dm] ơi con đã già rồi
Con ngồi ngớ [Gm] ngẩn nhớ ngôi nhà [F] xưa
Ngày [Gm] xưa cha ngồi uống [Am] rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài [F] hiên, mùa [Am] đông cây bàng lá [Dm] đổ. [F]

Ngày [Dm] xưa chị hát vu [F]
Những câu ca [Dm] cổ cho em em nằm [Am]
Ngày [Dm] xưa mẹ đắp cho [Csus4] con
Tấm khăn quàng [Bbmaj7] cổ ấm ơi mẹ [F] tôi
Ngày [Gm] xưa bên giường cha [Am] nằm mẹ buồn xa [Bb] vắng
Nhìn [F] cha, thương [Am] cha chí lớn không [Dm7] thành.

[C] | [Bb] | [Am]

ĐK 1:
Biển [Bb] sóng thét [C] gào một ngày nhớ [Gm] mẹ sóng trào [Dm] khơi xa [Dm]
Trời [Bb] gió mây [C] ngàn một ngày khóc [Gm] mẹ trăm ngàn [Dm] sao rơi [Dm]
Mẹ [Gm] ơi thế giới mênh [Dm] mông, mênh [E] mông không bằng [Dm] nhà mình
Tuổi [Gm] thơ như chiếc gối [F] êm, êm [Am] cho tuổi già úp [Dm] mặt. [Dm]

[C] | [C/E] | [Am] | [Gm] | [F] | [E] | [Am] | [Dm] | [C6]

[C/E] | [Am] | [Gm] | [Dm/F] | [E] | [A] | [Dm] | [Dm]

1. Mẹ [Dm] ơi con đã già [C] rồi
con ngồi nhớ [Bb] mẹ khóc như trẻ [Am] con
Mẹ [Dm] ơi con đã già rồi
Con ngồi ngớ [Gm] ngẩn nhớ ngôi nhà [F] xưa
Ngày [Gm] xưa cha ngồi uống [Am] rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài [Am] hiên, mùa đông cây bàng lá [Dm] đổ. [Am]

Ngày [Dm] xưa chị hát vu [F]
Những câu ca [Dm] cổ cho em em nằm [Am]
Ngày [Dm] xưa mẹ đắp cho [Csus4] con
Tấm khăn quàng [D] cổ ấm ơi mẹ [F] tôi
Ngày [Gm] xưa bên giường cha [Am] nằm mẹ buồn xa [Bb] vắng
Nhìn [F] cha, thương [Am] cha chí lớn không [Dm7] thành.

[Am] | [Gm/Bb] | [Am]

ĐK 1:
Biển [Bb] sóng thét [C] gào một ngày nhớ [Gm] mẹ sóng trào [Dm] khơi xa [Dm]
Trời [Bb] gió mây [C] ngàn một ngày khóc [Gm] mẹ trăm ngàn [Dm] sao rơi [Dm]
Mẹ [Gm] ơi thế giới mênh [Dm] mông, mênh [E] mông không bằng [Dm] nhà mình
[Gm] cho phú quý vinh [F] quang, vinh [Am] quang không bằng [Dm] có mẹ. [Bb]

ĐK 2:
Trèo [Ebm] lên dãy núi thiên [Db] thai ối a mẹ [Bbm7] ngồi trông áng mây [Ebm] vàng
Mẹ ơi hãy dắt con [Db] theo ối a để [Bbm] con mãi mãi [Ebm] bên mẹ
Mẹ [Abm] ơi thế giới mênh [Bb] mông, mênh [Bbm] mông không bằng [Ebm] nhà mình
[Abm] cho phú quý vinh [Gbm] quang, vinh [Bbsus4] quang không bằng [Ebm] có mẹ. [Ebm]

Biển [B] sóng thét [Gb] gào một ngày nhớ [Db] mẹ sóng trào [Ab] khơi xa [B]
Trời gió mây [Gb] ngàn một ngày khóc [Db] mẹ trăm ngàn [Ab] sao rơi
Trèo [Ebm] lên dãy núi thiên [Db] thai ối a mẹ [Bbm] tôi về [Ebm] đâu?
Ngàn năm mây trắng bay [Db] theo ối a mẹ [Bbm] ơi mẹ về [Ebm] đâu?

Trèo [Ebm] lên dãy núi thiên [Db] thai ối a mẹ [Bbm] tôi về [Ebm] đâu?
Ngàn năm mây trắng bay [Db] theo ối a mẹ [Gb/Bb] ơi [Db]... mẹ về [Ebm] đâu? [Ebm]

x

Gm

34
III

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

x

Bbmaj7

234

Thế tay

x

Dm/F

1234

Thế tay

x

Gm/Bb

1234

Thế tay

x

Ebm

1234

Thế tay

x

Bbm7

123

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Bbsus4

34

Thế tay

x

Gb/Bb

234
VI

Thế tay

Hợp âm dạo :

[Em] | [Em][Am] | [Am][Bm] | [E] | [Em]

1. Mẹ [Em] ơi con đã già [D] rồi
con ngồi nhớ [C] mẹ khóc như trẻ [Bm] con
Mẹ [Em] ơi con đã già rồi
Con ngồi ngớ [Am] ngẩn nhớ ngôi nhà [G] xưa
Ngày [Am] xưa cha ngồi uống [Bm] rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài [G] hiên, mùa [Bm] đông cây bàng lá [Em] đổ. [G]

Ngày [Em] xưa chị hát vu [G]
Những câu ca [Em] cổ cho em em nằm [Bm]
Ngày [Em] xưa mẹ đắp cho [Dsus4] con
Tấm khăn quàng [Cmaj7] cổ ấm ơi mẹ [G] tôi
Ngày [Am] xưa bên giường cha [Bm] nằm mẹ buồn xa [C] vắng
Nhìn [G] cha, thương [Bm] cha chí lớn không [Em7] thành.

[D][C][Bm]

ĐK 1:
Biển [C] sóng thét [D] gào một ngày nhớ [Am] mẹ sóng trào [Em] khơi xa [Em]
Trời [C] gió mây [D] ngàn một ngày khóc [Am] mẹ trăm ngàn [Em] sao rơi [Em]
Mẹ [Am] ơi thế giới mênh [Em] mông, mênh [Gb] mông không bằng [Em] nhà mình
Tuổi [Am] thơ như chiếc gối [G] êm, êm [Bm] cho tuổi già úp [Em] mặt. [Em]

[D] | [D/Gb][Bm] | [Am][G] | [Gb] | [Bm][Em] | [D6]

[D/Gb] | [Bm][Am] | [Em/G] | [Gb][B] | [Em] | [Em]

1. Mẹ [Em] ơi con đã già [D] rồi
con ngồi nhớ [C] mẹ khóc như trẻ [Bm] con
Mẹ [Em] ơi con đã già rồi
Con ngồi ngớ [Am] ngẩn nhớ ngôi nhà [G] xưa
Ngày [Am] xưa cha ngồi uống [Bm] rượu, mẹ ngồi đan áo
Ngoài [Bm] hiên, mùa đông cây bàng lá [Em] đổ. [Bm]

Ngày [Em] xưa chị hát vu [G]
Những câu ca [Em] cổ cho em em nằm [Bm]
Ngày [Em] xưa mẹ đắp cho [Dsus4] con
Tấm khăn quàng [E] cổ ấm ơi mẹ [G] tôi
Ngày [Am] xưa bên giường cha [Bm] nằm mẹ buồn xa [C] vắng
Nhìn [G] cha, thương [Bm] cha chí lớn không [Em7] thành.

[Bm] | [Am/C][Bm]

ĐK 1:
Biển [C] sóng thét [D] gào một ngày nhớ [Am] mẹ sóng trào [Em] khơi xa [Em]
Trời [C] gió mây [D] ngàn một ngày khóc [Am] mẹ trăm ngàn [Em] sao rơi [Em]
Mẹ [Am] ơi thế giới mênh [Em] mông, mênh [Gb] mông không bằng [Em] nhà mình
[Am] cho phú quý vinh [G] quang, vinh [Bm] quang không bằng [Em] có mẹ. [C]

ĐK 2:
Trèo [Fm] lên dãy núi thiên [Eb] thai ối a mẹ [Cm7] ngồi trông áng mây [Fm] vàng
Mẹ ơi hãy dắt con [Eb] theo ối a để [Cm] con mãi mãi [Fm] bên mẹ
Mẹ [Bbm] ơi thế giới mênh [C] mông, mênh [Cm] mông không bằng [Fm] nhà mình
[Bbm] cho phú quý vinh [Abm] quang, vinh [Csus4] quang không bằng [Fm] có mẹ. [Fm]

Biển [Db] sóng thét [Ab] gào một ngày nhớ [Eb] mẹ sóng trào [Bb] khơi xa [Db]
Trời gió mây [Ab] ngàn một ngày khóc [Eb] mẹ trăm ngàn [Bb] sao rơi
Trèo [Fm] lên dãy núi thiên [Eb] thai ối a mẹ [Cm] tôi về [Fm] đâu?
Ngàn năm mây trắng bay [Eb] theo ối a mẹ [Cm] ơi mẹ về [Fm] đâu?

Trèo [Fm] lên dãy núi thiên [Eb] thai ối a mẹ [Cm] tôi về [Fm] đâu?
Ngàn năm mây trắng bay [Eb] theo ối a mẹ [Ab/C] ơi [Eb]… mẹ về [Fm] đâu? [Fm]

x

Dsus4

123

Thế tay

x

Cmaj7

12

Thế tay

x

D/Gb

1235

Thế tay

x

Em/G

123

Thế tay

x

Am/C

1234

Thế tay

x

Cm7

23
III

Thế tay

x

Cm

234
III

Thế tay

x

Abm

1234

Thế tay

x

Csus4

34

Thế tay

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!