Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm7] người yêu nhau u…[Em] hu Họ đã sống không mùa đông, không mùa [G] nắng mưa Chỉ có một [C] mùa, chỉ có một [Bm7] mùa yêu nhau u…[Em] hu Ở nơi [G] ấy đàn......

Giac mo Chapi - sheet_001

Giac mo Chapi - sheet_002

Giac mo Chapi - sheet_003

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/GIAC_MO_CHAPI-solo.swf” width=”690″ height=”840″]