Intro (Y Moan): [Em] | [Em] | [Gb] | [Bm] | [Em] | [Em] | [G] | [G] [A] | [A] | [D] | [D] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm7] | [Em] Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao Có hai người, chỉ có hai [Em] người......

Giac mo Chapi - sheet_001

Giac mo Chapi - sheet_002

Giac mo Chapi - sheet_003

[topswf swf=”http://tuanhai.do.am/Flash_Files10/GIAC_MO_CHAPI-solo.swf” width=”690″ height=”840″]