GIẤC MƠ CHAPI

Sáng tác Trần Tiến
Nhịp điệu Ballad, Slow Surf
Thể loại Quê hương
Đã xem 13984

Người đăng:

bantinhcamuadong

Level:

Số bài đăng: 925

Intro (Y Moan):

[Em] | [Em] | [Gb] | [Bm] | [Em] | [Em] | [G] | [G]

[A] | [A] | [D] | [D] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm7] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai người, chỉ có hai [Em] người yêu [A] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]
Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa
Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm]
Ở nơi [E] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai [C] nghèo cũng có cây [Em] đàn Chapi [Em]
Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [B] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Chapi...[Em]
[Am7] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [B] giấc mơ [B] ... Ôi! Cha- [Em] pi [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[G] pi...[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [Bm] giấc mơ [B] ... Ôi! Cha- [Em] pi [Em]

[Gbm7] | [B] | [Em] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Em] | [E] | [G] | [G]

[Am] | [Am] | [D] | [D] | [Em] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm] | [Em] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
[Em] hai người, chỉ có hai người yêu [A] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]
Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa
Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi
Một mái tranh [E] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm]
Ở nơi [C] ấy họ đã [E] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Em]
Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [G] đầy hồn [Bm] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

[F] Ôi! Rag- [C] lai những rừng [Em] cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do yêu rừng [Em] xanh thì lên núi nghe đàn Cha- [G] pi...[G]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[A] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [B] giấc mơ [B] ... Ôi! [Em] Chapi [Em] | [Em]
Cha-[Em] pi [D] | [D], cha-[D/A] pi [Em] | [Em] | [Em]
[B] Chapi...[B]...[D] ơi [D/A], Chapi...[D] | [Em]...hi í i ì i ì ì

x

Gbm7

1234

Thế tay

[Em] | [Em] | [Am] | [Am] | [Em] | [Em] | [C] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm] người yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em]
Họ đã [Em7] sống không mùa đông, không mùa [D] nắng [G] mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có [Bm] một mùa yêu [Am] nhau u…[C/E] hu [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm]
Ở nơi [G] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng có cây [Em] đàn Cha-[Em/B] pi [Em]
Khi rung [Am] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người Rag-[Em] lai [Em]

[C] Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng [Em] đàn Cha-pi [Em]
[C] Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[Em/B] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
[Bm] một giấc mơ [Bm7] … Ôi! [Em] Cha- pi [Em]

[Em] | [Bm] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em] | [C] | [C]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm] người yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em]
Họ đã [Em7] sống không mùa đông, không mùa [D] nắng [G] mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có [Bm] một mùa yêu [Am] nhau u…[C/E] hu [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm]
Ở nơi [G] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng có cây [Em] đàn Cha-[Em/B] pi [Em]
Khi rung [Am] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người Rag-[Em] lai [Em]

[C] Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng [Em] đàn Cha-pi [Em]
[C] Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[Em/B] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
[Bm] một giấc mơ [Bm7] … Ôi! [Em] Cha- pi [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[G] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng
Vì một [Bm] giấc mơ [Bm] … Ôi! [Em] Cha-pi [Em]

[C] Cha-pi [C] | [Em] | [Em], [C] Cha-pi [C] | [Em] | [Em]
[C] Chapi…[C][Em] ơi [Em], [C] Chapi…[C] | [Em] | [Em]

[C] Ô [C][C][C]

 

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm7] người yêu nhau u…[Em] hu
Họ đã sống không mùa đông, không mùa [G] nắng mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có một [Bm7] mùa yêu nhau u…[Em] hu

Ở nơi [G] ấy đàn dê [E7] trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm7] sàn yên [Em] vui
Ở nơi [G] ấy họ đã [E7] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Am]

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người [Em] Rag-lai [D]-[Em]
[Em] Ôi! Raglai những rừng [C] cây ngọn núi mang tiếng [G] đàn Chapi
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [G] đàn Chapi…

[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô [F] đơn, không buồn, không [Em] vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao [C] lòng
Vì một giấc [Bm7] mơ… Ôi! Cha- [Em] pi

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm7] người yêu nhau u…[Em] hu
Họ đã sống không mùa đông, không mùa [G] nắng mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có một [Bm7] mùa yêu nhau u…[Em] hu

Ở nơi [G] ấy đàn dê [E7] trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm7] sàn yên [Em] vui
Ở nơi [G] ấy họ đã [E7] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Am]

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người [Em] Rag-lai [D]-[Em]
[Em] Ôi! Raglai những rừng [C] cây ngọn núi mang tiếng [G] đàn Chapi
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [G] đàn Chapi…

[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô [F] đơn, không buồn, không [Em] vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao [C] lòng
Vì một giấc [Bm7] mơ… Ôi! Cha- [Em] pi
[Am] Chapi [F] …, [Bm7] Chapi [Em][Am] Chapi [F]-[Bm7]
Chapi [B7] …Ôi [Em] Chapi…

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!

Video hợp âm liên quan