GIẤC MƠ CHAPI

Ảnh nhạc sĩ Trần Tiến
Sáng tác : Trần Tiến
Thể loại : Quê hương
Giai điệu : Ballad
Đã xem :
Avatar thành viên bantinhcamuadong
Người đăng : bantinhcamuadong
Level :
Số bài đăng : 929
Sheet nhạc

GIẤC MƠ CHAPI - Y Moan

Nhịp: 4/4, tempo: 133, điệu: Ballad:
=====

Intro:

[Em] | [Em] | [Gb] | [Bm] | [Em] | [Em] | [G] | [G]

[A] | [A] | [D] | [D] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm7] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai người, chỉ có hai [Em] người yêu [A] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]
Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa
Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm]
Ở nơi [E] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai [C] nghèo cũng có cây [Em] đàn Chapi [Em]
Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy
Hồn [B] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Chapi...[Em]
[Am7] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [B] giấc mơ [B] ... Ôi! Cha- [Em] pi [Em] | [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[G] pi...[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [Bm] giấc mơ [B] ... Ôi! Cha- [Em] pi [Em]

[Gbm7] | [B] | [Em] | [Gbm] | [Bm] | [Em] | [Em] | [E] | [G] | [G]

[Am] | [Am] | [D] | [D] | [Em] | [G] | [G] | [Bm] | [Bm] | [Em] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
[Em] hai người, chỉ có hai người yêu [A] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]
Họ đã sống không mùa [G] đông, không mùa [Em] nắng mưa
Chỉ có một mùa, chỉ có [G] một mùa yêu [Am] nhau u...[Em] hu [Em] | [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [A] đồi
Một mái tranh [E] nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm] | [Bm]
Ở nơi [C] ấy họ đã [E] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Em]
Khi rung [A] lên vài sợi dây đàn đã đong [G] đầy
Hồn [Bm] người Rag-[Em] lai [Em] | [Em]

[F] Ôi! Rag- [C] lai những rừng [Em] cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do yêu rừng [Em] xanh thì lên núi nghe đàn Cha- [G] pi...[G]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[A] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
Vì một [B] giấc mơ [B] ... Ôi! [Em] Chapi [Em] | [Em]
Cha-[Em] pi [D] | [D], cha-[D/A] pi [Em] | [Em] | [Em]
[B] Chapi...[B]...[D] ơi [D/A], Chapi...[D] | [Em]...hi í i ì i ì ì

[Em] | [Em] | [Am] | [Am] | [Em] | [Em] | [C] | [Em]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm] người yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em]
Họ đã [Em7] sống không mùa đông, không mùa [D] nắng [G] mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có [Bm] một mùa yêu [Am] nhau u…[C/E] hu [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm]
Ở nơi [G] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng có cây [Em] đàn Cha-[Em/B] pi [Em]
Khi rung [Am] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người Rag-[Em] lai [Em]

[C] Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng [Em] đàn Cha-pi [Em]
[C] Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[Em/B] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
[Bm] một giấc mơ [Bm7] … Ôi! [Em] Cha- pi [Em]

[Em] | [Bm] | [Em] | [Em] | [Em] | [Em] | [C] | [C]

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm] người yêu [Am] nhau u…[Em] hu [Em]
Họ đã [Em7] sống không mùa đông, không mùa [D] nắng [G] mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có [Bm] một mùa yêu [Am] nhau u…[C/E] hu [Em]

Ở nơi [G] ấy đàn dê trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh nghèo, một nhà [Bm] sàn yên vui [Bm]
Ở nơi [G] ấy họ đã sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng có cây [Em] đàn Cha-[Em/B] pi [Em]
Khi rung [Am] lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người Rag-[Em] lai [Em]

[C] Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng [Em] đàn Cha-pi [Em]
[C] Ai yêu tự do yêu rừng xanh thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[Em/B] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy [C] nao lòng
[Bm] một giấc mơ [Bm7] … Ôi! [Em] Cha- pi [Em]

Ôi! Raglai những rừng cây ngọn núi mang tiếng đàn Cha-[G] pi [G]
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [Em] đàn Cha-[G] pi…[Em]
[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô đơn, không [Em] buồn, không vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao lòng
Vì một [Bm] giấc mơ [Bm] … Ôi! [Em] Cha-pi [Em]

[C] Cha-pi [C] | [Em] | [Em], [C] Cha-pi [C] | [Em] | [Em]
[C] Chapi…[C][Em] ơi [Em], [C] Chapi…[C] | [Em] | [Em]

[C] Ô [C][C][C]

 

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm7] người yêu nhau u…[Em] hu
Họ đã sống không mùa đông, không mùa [G] nắng mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có một [Bm7] mùa yêu nhau u…[Em] hu

Ở nơi [G] ấy đàn dê [E7] trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm7] sàn yên [Em] vui
Ở nơi [G] ấy họ đã [E7] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Am]

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người [Em] Rag-lai [D]-[Em]
[Em] Ôi! Raglai những rừng [C] cây ngọn núi mang tiếng [G] đàn Chapi
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [G] đàn Chapi…

[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô [F] đơn, không buồn, không [Em] vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao [C] lòng
Vì một giấc [Bm7] mơ… Ôi! Cha- [Em] pi

Ở nơi [Em] ấy tôi đã thấy trên ngọn [G] núi cao
Có hai [C] người, chỉ có hai [Bm7] người yêu nhau u…[Em] hu
Họ đã sống không mùa đông, không mùa [G] nắng mưa
Chỉ có một [C] mùa, chỉ có một [Bm7] mùa yêu nhau u…[Em] hu

Ở nơi [G] ấy đàn dê [E7] trắng nhởn nhơ quanh [Am] đồi
Một mái tranh [C] nghèo, một nhà [Bm7] sàn yên [Em] vui
Ở nơi [G] ấy họ đã [E7] sống cuộc sống yên [Am] bình
Ai nghèo cũng [Em] có cây đàn Chapi [Am]

Khi rung lên vài sợi dây đàn đã đong [C] đầy hồn [Bm7] người [Em] Rag-lai [D]-[Em]
[Em] Ôi! Raglai những rừng [C] cây ngọn núi mang tiếng [G] đàn Chapi
[Em] Ai yêu tự [C] do thì lên núi nghe [G] đàn Chapi…

[Am] Tôi yêu Chapi không còn cô [F] đơn, không buồn, không [Em] vui
[Am] Tôi nghe chapi chợt thấy nao [C] lòng
Vì một giấc [Bm7] mơ… Ôi! Cha- [Em] pi
[Am] Chapi [F] …, [Bm7] Chapi [Em][Am] Chapi [F]-[Bm7]
Chapi [B7] …Ôi [Em] Chapi…

Cuộn trang
Tốc
độ
1 2 3 4 5
Chia sẻ:
Bình luận
0 bình luận
Sắp xếp theo

Chưa có bình luận nào mới

Hợp âm cùng ca sĩ

KHÚC XUÂN VUI

Sáng tác: Vũ Bảo Đạt
Hợp âm dạo (Zina Bya): [G] | [G] | [Gbm] | [Em] | [C] | [Am] | [D] | [Em] [D] | [G] | [Em] | [C] | [D] | [G] | [Em] | [D] | [G] | [D] Mùa xuân [G] đến, mùa xuân [Bm] sang Ngàn muôn [C] cánh én tung bay [D] ngang trời. Đà...

Hợp âm cùng giai điệu

Tình Nơi Anh

Sáng tác: Xuân Trường
Tình Nơi Anh - Xuân Trường Nhịp: 4/4, tempo: 94, điệu: Ballad ===== Bình minh ơi [D] xua tan bóng đêm [A] trong mịt mờ, Mang tình yêu [Bm] ra đi chợt theo nỗi nhớ thương [A]... Còn mình anh [G] với tháng năm cũ [F#m]...N...

TRẢ LẠI CHO NHAU

Sáng tác: Khuyết danh
Hợp âm Trả lại cho nhau   1. Trả [G] lại cho em lời [D] nói yêu đầu tiên Trả [Bm] lại cho em bình [Em] yên ngày anh chưa [D] đến Trả [G] lại những lúc trao nhau [D] hơi ấm trong ngày [Em] mưa Đôi môi [Am] khi ướt vẫ...

KHOẢNH KHẮC

Sáng tác: Trương Quý Hải
Hợp âm dạo (Bằng Kiều): [G] | [G] | [Em] | [Em] | [G] | [D] | [Em] | [D] [C] | [C] | [D] | [D] | [C] | [C] | [D] | [D] | [G] [G] | [Em] | [D] | [G] | [D] | [Em] | [Em] [C] | [C] | [D] | [D] | [C] | [C] | [D] | [D] Chỉ cò...

Ngoại Lệ Của Nhau

Sáng tác: Phương Ly
Ngoại Lệ Của Nhau - Obito Nhịp: 4/4, tempo: 100, điệu: Ballad ===== Key: [B], Capo II., chơi tone: [A] [Bm] | [E7] | [A] | [Gbm] | [Bm7] | [E] | [A] | [Gbm] Và anh đã [Bm] biết sẽ không thể yêu [E] ai khác ngoài em ra Lò...

NGƯỜI CÔ ĐƠN

Sáng tác: Ns Khắc Việt
  Intro: [C] | [C] | [Am] | [G] | [F] | [Em7] | [Dm] | [G] | [G] | [C] Anh nghe trong [G] gió có tiếng em [Am7] về Anh bỗng [C] thấy tim anh não [F] nề Anh cứ [C] ngỡ rằng, rằng [Dm] mình còn yêu nhau [C] Tỉnh giấc...

Lá Rơi Mặt Hồ

Sáng tác: TLong
Lá Rơi Mặt Hồ - TLong Nhịp: 4/4, tempo: 102, điệu: Ballad ===== [Bm] | [G] | [D] | [A] | [Bm] | [G] | [D] | [D/A] [Bm] Đã có những đêm [G] trắng Lòng cảm thấy cô [D] quạnh Làm bạn với đêm dài [A] đã quen [Bm] Chào đón án...

REMEMBER ME

Sáng tác: Sơn Tùng M-TP
Hợp âm dạo: [C] | [Bm]-[Em] | [C]-[G] | [Bm]-[Em] Rap: Câu ca nhẹ [C] giăng đời ta Âm [Bm] thanh nào trôi vụt xa Không [Em] gian này đâu có chắc Cho ta trả lời được hết dư âm những ngày qua Buông [Bm7] lơi trôi theo cây...

LÀM LẠI CUỘC ĐỜI

  Hợp âm dạo: [G] | [A] | [D] | [Bm] | [Em] | [Em] | [D] | [D] [G] | [A] | [F#m] | [Bm] | [Em] | [F#m] | [G] | [G] [Bm] Đừng nói [F#m] gì về [B] đây với anh hỡi [A] người [D] Để biết ta [A] luôn thương nhau hỡi [D]...
Sheet nhạc

PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI

Sáng tác: Tiên Cookie
  Hợp âm dạo (Capo I.): [Am7] | [Bm] | [Em7] | [D] | [Am7] | [A] | [Bm7] | [E] | [E] 1. Nhiều khi [Em] anh mong Được một lần nói [Bm] ra hết tất [D] cả Thay [Em] vì [G/B], ngồi lặng [Am] im nghe em kể [C] về anh [Bm...

MỜI ANH ĐẾN THĂM QUÊ TÔI

  [F#m] | [F#] | [B] | [B] | [D] | [F#m] | [F#m]  [D] | [F#] | [F#] | [C#] | [C#maj7] | [F#m] Màn [F#m] đêm xuống không trăng [Amaj7] sao lòng [Em/B] tôi nhớ tới hôm [F#m] nào Từ biệt [C#] làng đi chiến đấu vào đồn...

Video hợp âm liên quan