Sheet nhạc bài: GIAI ĐIỆU TỔ QUỐC

Hợp âm

Lời bài hát

Intro (Trần Tiến):
Tôi  nghe giai điệu Tổ Quốc  tôi
Dịu dàng trong tiếng ru  hời
Tôi  nghe giai điệu Tổ Quốc  tôi
Trầm  sâu trong tiếng đất  trời
Tôi nghe trong lời yêu nhau
Tôi  nghe trong lời tha  thiết
Phút hành  quân mẹ tiễn đưa  con
Giai điệu  nhớ , giai điệu  thương
Theo suốt con  đường
ĐK:
Và tôi  yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi
Và tôi yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Thầm mang bao nỗi vui buồn
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng chiêng đồng
Tôi nghe trong đoàn quân đi
Tôi nghe trong lời bão tố
Bốn nghìn năm đất nước gian nan
Giai điệu cháy trong tình thương nước vô vàn...
ĐK:
Và tôi  yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi
Và tôi yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Từ bao năm tháng thăng trầm
Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi
Từ trong mơ ước thanh bình
Tôi thương yêu người dân tôi
Bao năm hai bàn tay trắng
Giữ gìn cho đất nước tôi yêu
Cho giọng nói người Việt nam trong sáng suốt đời
ĐK:
Và tôi  yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi
Và tôi yêu và tôi  hát
Lời yêu  thương lời bỏng  cháy
Tháng ngày  này, đất nước  ơi
Tổ Quốc của chúng  tôi