Intro (Trần Tiến): [Dm] | [F] | [Am] | [Bb] | [Gm] | [Bb] | [Gm7] | [Dm] | [Dm] Tôi [Am] nghe giai điệu Tổ Quốc [Dm] tôi Dịu dàng trong tiếng ru [Am] hời Tôi [Dm] nghe giai điệu Tổ Quốc [Gm7] tôi Trầm [C] sâu trong tiếng đất [F] trời Tôi nghe trong lời yêu nhau Tôi [Bb] nghe trong lời tha [A] thiết Phút hành [G] quân mẹ tiễn đưa [A] con Giai......