Thông tin về ca sĩ Trí Nhân

Hợp âm Pro chưa có thông tin về ca sĩ Trí Nhân…

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Trí Nhân thể hiện

THƯƠNG VỀ GÒ CÔNG

Sáng tác: Lê Dinh
  Hợp âm dạo (Trí Nhân - Capo I.): [C] | [C] | [Am]-[C] | [C] | [C] | [Dm] | [G] | [C] | [C] 1. Nhớ [Am] nhung ôi thiết [G] tha vùng đất quê hương [C] mình Quê tôi Gò Công đẹp xinh như gấm hoa Còn [F] biết bao nhiêu...