Sheet nhạc bài: SỢI NHỚ SỢI THƯƠNG

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Thu Hiền):
Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây,
Bên nắng đốt bên mưa quây. 
Em dang tay, em xòe tay,
Chẳng thể nào mà xua tan mây
(mà) Chẳng thể nào che anh được. 
(chừ) Rút sợi thương (ấy mấy) chằm mái lợp,
Rút sợi nhớ đan vòm xanh.
Nghiêng sườn đông (mà) che mưa anh
Nghiêng sườn tây xỏa bóng mát. 
Rợp trời thương (ấy) màu xanh suốt
(mà) Em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh
(mà) Em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh. 
Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây,
Bên nắng đốt bên mưa quây. 
Em dang tay, em xòe tay,
Chẳng thể nào mà xua tan mây
(mà) Chẳng thể nào che anh được. 
(chừ) Rút sợi thương (ấy mấy) chằm mái lợp,
Rút sợi nhớ đan vòm xanh.
Nghiêng sườn đông (mà) che mưa anh
Nghiêng sườn tây xỏa bóng mát. 
Rợp trời thương (ấy) màu xanh suốt
(mà) Em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh
(mà) Em nghiêng hết (ấy mấy) về phương anh.