Lời bài hát

Nhịp: 4/4, tempo: 115

Hợp âm dạo (Thu hiền & Trung Đức):

 

Dòng sông Đáy quê em
Sông trăng hay sông lụa
Nong kén vàng như lúa
Tròn vạnh một góc trời

Dòng sông Đà quê anh
Đá dựng ghềnh dựng thác
Nước reo thành điệu nhạc
Nguồn than trắng vô biên.

Dòng sông quê em
Dòng sông quê anh
Sóng xanh như mắt trẻ
Sao giống nhau đến thế
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn.
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn.

Sông cho anh làm thơ
Về sức gầm của sóng
Về tầm cao chiều rộng
Những thiết kế công trình.  
Dòng sông quê em
Dòng sông quê anh
Dòng sông yêu thương 
Dòng chung đôi ta.

 

Dòng sông Đáy quê em
Sông trăng hay sông lụa
Nong kén vàng như lúa
Tròn vạnh một góc trời

Dòng sông Đà quê anh
Đá dựng ghềnh dựng thác
Nước reo thành điệu nhạc
Nguồn than trắng vô biên.

Dòng sông quê em
Dòng sông quê anh
Sóng xanh như mắt trẻ
Sao giống nhau đến thế
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn.
Tiếng mưa như tiếng tằm ăn.

Sông cho anh làm thơ
Về sức gầm của sóng
Về tầm cao chiều rộng
Những thiết kế công trình.  
Dòng sông quê em
Dòng sông quê anh
Dòng sông yêu thương 
Dòng chung đôi ta.

Sheet nhạc bài: DÒNG SÔNG QUÊ ANH DÒNG SÔNG QUÊ EM

Hợp âm

DÒNG SÔNG QUÊ ANH DÒNG SÔNG QUÊ EM - Thu Hiền & Trung Đức - Sheet