Sheet nhạc bài: ĐƯỜNG VÀ CHÂN

Hợp âm

duong-va-chan_001

Lời bài hát

 
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Đường yêu chân in dấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân.
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Đường yêu chân in dấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân.
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Đường yêu chân in dấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân.
Đường và chân là đôi bạn thân
Chân đi chơi chân đi học
Đường ngang dọc đường dẫn tới nơi
Chân nhớ đường cất bước đi
Đường yêu chân in dấu lại
Đường và chân là đôi bạn thân.