DÒNG SÔNG QUÊ ANH DÒNG SÔNG QUÊ EM

Sáng tác : Đoàn Bổng
Thể loại : Nhạc đỏ : Quê hương
Giai điệu : Valse
Đã xem :
Avatar thành viên langduca
Người đăng : langduca
Level :
Số bài đăng : 39
Sheet nhạc

DÒNG SÔNG QUÊ ANH DÒNG SÔNG QUÊ EM

Thu Hiền & Trung Đức

Nhịp: 4/4, tempo: 115, điệu: Valse
=====

Hợp âm dạo:

[A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [D] | [D]

[Em] | [G] | [Em] | [A] | [E] | [A]

Dòng [D] sông Đáy quê [A] em
Sông [D] trăng hay sông [A] lụa
Nong kén vàng như [C] lúa
Tròn [Am] vạnh một góc [Em7] trời [E]

Dòng [Bm] sông Đà quê anh
Đá [D7] dựng ghềnh dựng [Em] thác
Nước [Am] reo thành điệu nhạc
Nguồn [Bm] than trắng vô [E] biên. [E]

[Bm] Dòng sông quê em [Bm]
[Em] Dòng sông quê [Am] anh [Am]
Sóng [Bm] xanh như mắt [Em] trẻ
Sao [Bm] giống nhau đến [Em] thế [Em]
Tiếng [Bm] mưa như tiếng [Am] tằm ăn.
Tiếng [E] mưa như tiếng tằm [Am] ăn. [Am]

Sông [F] cho anh làm [Dm] thơ
Về [A] sức gầm của [Em] sóng
Về [C] tầm cao chiều rộng
Những [D] thiết kế công [Em] trình. [Em]
Dòng sông quê em [Em]
Dòng sông quê [Am] anh [Am]
[Em] Dòng sông yêu thương
Dòng chung đôi [A] ta. [A]

[A] | [A] | [A] | [A] | [A] | [D] | [D]

[Em] | [G] | [Em] | [A] | [E] | [A]

Dòng [D] sông Đáy quê [A] em
Sông [D] trăng hay sông [A] lụa
Nong kén vàng như [C] lúa
Tròn [Am] vạnh một góc [Em7] trời [E]

Dòng [Bm] sông Đà quê anh
Đá [D7] dựng ghềnh dựng [Em] thác
Nước [Am] reo thành điệu nhạc
Nguồn [Bm] than trắng vô [E] biên. [E]

[Bm] Dòng sông quê em [Bm]
[Em] Dòng sông quê [Am] anh [Am]
Sóng [Bm] xanh như mắt [Em] trẻ
Sao [Bm] giống nhau đến [Em] thế [Em]
Tiếng [Bm] mưa như tiếng [Am] tằm ăn.
Tiếng [E] mưa như tiếng tằm [Am] ăn. [Am]

Sông [F] cho anh làm [Dm] thơ
Về [A] sức gầm của [Em] sóng
Về [C] tầm cao chiều rộng
Những [D] thiết kế công [Em] trình. [Em]
Dòng sông quê em [Em]
Dòng sông quê [Am] anh [Am]
[Em] Dòng sông yêu thương
Dòng chung đôi [A] ta. [A]

A

123

D

123

Em

23

G

123

E

123

C

123

Am

123

Em7

234

Bm

234

D7

123

F

234

Dm

123

Hợp âm dạo (Quang Lý & Quỳnh Liên – Capo I.):

[G] | [G] | [Em] | [Em][Am] | [Am] | [Dsus4]

[G] | [G] | [Em] | [Em] | [Am] | [D] | [G] | [G]

Dòng [G] sông Đáy quê [D] em
Sông [Em] trăng hay sông [Bm] lụa
Nong [G] kén vàng như [Dm] lúa
Tròn [Dmaj7] vạnh một góc trời [Bb]

Dòng [F] sông Đà quê [G] anh
Đá [Bm] dựng ghềnh dựng [Bbm] thác
Nước [Gm] reo thành điệu [G] nhạc
Nguồn [C] than trắng vô [Dsus4] biên. [Dm7]

[D] Dòng sông quê [Dm] em [Dm]
[D] Dòng sông quê [Gm] anh [Gsus4]
Sóng [D] xanh như mắt [Bb] trẻ
Sao [F] giống nhau đến [Dsus4] thế [Dmaj7]
Tiếng [D] mưa như tiếng tằm ăn.
Tiếng [D] mưa như tiếng tằm [Gm] ăn. [Gm]

Sông [Cm] cho anh làm [C] thơ
Về [G] sức gầm của [Dm] sóng
Về [F/C] tầm cao chiều rộng
Những thiết kế công [G] trình.

[D] Dòng sông quê em [D]
Dòng sông quê [Gm] anh [Gm]
[Dmaj7] Dòng sông yêu [Dm] thương [D]
[F#m] Dòng chung đôi [G] ta. [G]

[G] | [G] | [Em] | [Em] | [Am] | [Am] | [D]

[G] | [G] | [Em] | [Em] | [Am] | [D] | [G] | [G]

Dòng [G] sông Đáy quê [D] em
Sông [Em] trăng hay sông [Bm] lụa
Nong [G] kén vàng như [Dm] lúa
Tròn [Dmaj7] vạnh một góc trời [Bb]

Dòng [F] sông Đà quê [G] anh
Đá [Bm] dựng ghềnh dựng [Bbm] thác
Nước [Gm] reo thành điệu [G] nhạc
Nguồn [C] than trắng vô [Dsus4] biên. [Dm7]

[D] Dòng sông quê [Dm] em [Dm]
[D] Dòng sông quê [Gm] anh [Gsus4]
Sóng [D] xanh như mắt [Bb] trẻ
Sao [F] giống nhau đến [Dsus4] thế [Dmaj7]
Tiếng [D] mưa như tiếng tằm ăn.
Tiếng [D] mưa như tiếng tằm [Gm] ăn. [Gm]

Sông [Cm] cho anh làm [C] thơ
Về [G] sức gầm của [Dm] sóng
Về tầm [F/C] cao chiều rộng
Những thiết [G] kế công trình.

[D] Dòng sông quê em [D]
Dòng sông quê [Gm] anh [Gm]
[Dmaj7] Dòng sông yêu [Dm] thương [D]
[F#m] Dòng chung đôi [G] ta.

G

123

Em

23

Am

123

Dsus4

123

D

123

Bm

234

Dm

123

Dmaj7

Bb

234

F

234

Bbm

123

Gm

34
III

C

123

Dm7

2

Gsus4

1234

Cm

234
III

F/C

234

F#m

34

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!