Thông tin về ca sĩ Mỹ Linh (miền Tây)

Mỹ Linh (miền Tây)

Hợp âm những bài hát do ca sĩ Mỹ Linh (miền Tây) thể hiện

Sheet nhạc

DÁNG ĐỨNG BẾN TRE

Sáng tác: Nguyễn Văn Tý
Hợp âm DÁNG ĐỨNG BẾN TRE - Mỹ Linh (miền Tây) Nhịp: 4/4, tempo: 90, điệu: Habanera ===== [B] | [B] | [Dbm7] | [Ebm] | [Abm7] | [Ebm7] [Dbm] | [Gb] | [Dbm] | [Gb] | [Db] | [Ebm7] [Dbm] | [Gb] | [Gb] | [B] | [E] | [B] Ai [...