Hợp âm dạo (Thu Hiền & Trung Đức): [Bm] | [Bm][Bm][F#m] [Bm][Em] | [D][F#] | [F#][Bm] | [G][A][F#m][Bm] Cùng mắc [D] võng trên rừng Trường [Em] Sơn Hai đứa [Asus4] ở hai đầu xa [Bm] thẳm Đường ra trận mùa này đẹp [D] lắm Trường Sơn......