[G] Đi [Gm] mô rồi [Dm] cũng nhớ [Gm] về Hà [Dm] Tĩnh . Nhớ [Gm] núi Hồng [Dm] Lĩnh [Gm] nhớ dòng Sông La Nhớ biển rộng mà quê [Dm] ta… Ơ [Dm7] hơ…ơ [Gm] hờ… Những cánh [Gm7] đồng muối [Gm] trắng.. Tình [Gm] sâu (mấy) nghĩa [Dm7] nặng biển ta [Gm]......