Intro: [E] | [A] | [D] | [B7] | [E] | [A] | [G] | [A] | [B7] | [E]   Thấy em đi trên [A] đồng lưng còng gánh lúa [E] quằn vai [D] Nhịp nhàn đôi chân [E] bước, tung bay tóc mềm trên [A] vai [D] Đưa anh gánh về giùm, dù [Gb]......