Lời bài hát
EM Đi - Don HồĐiệu: BalladEm đi rồi cây có buồn say Em đi rồi hoa lá sầu lây Em đi rồi tay gầy nào vẫy Em đi rồi khoé mắt nào cayMai anh đi rồi mây vẫn còn bay Mai anh đi rồi mưa vẫn còn rơi Thôi xa rồi sao người còn đứng đợi Thôi xa rồi xin người hãy buông lơiYêu em, môi nồng hôn ấm còn vương Yêu em, vai gầy tóc mây còn thương Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơiEm đi rồi cây có buồn say Em đi rồi hoa lá sầu lây Em đi rồi tay gầy nào vẫy Em đi rồi khoé mắt nào cayThôi xa rồi sao người còn đứng đợi Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi...Yêu em, môi nồng hôn ấm còn vương Yêu em, vai gầy tóc mây còn thương Mai xa rồi lòng nghe tan nát rã rời Mai xa rồi nước mắt nào đầy vơiEm đi rồi cây có buồn say Em đi rồi hoa lá sầu lây Em đi rồi tay gầy nào vẫy Em đi rồi khoé mắt nào cayThôi xa rồi sao người còn đứng đợi Thôi xa rồi xin người hãy buông lơi...

Sheet nhạc bài: EM ĐI

Hợp âm

em di