Những bài hát sáng tác bởi nhạc sĩ Mặc Thế Nhân

  •   Trông [Am7] ai trúc [Dm7] mọc đầu làng Trúc [Dm] mọc đầu làng như trúc [Am7] đợi tình [Dm] lang Trúc xinh trúc đứng mơ [Dm] màng Thương [Am7] ai mây [Dm7] hợp thành [Dm] đàn Mây quện thành hàng, mây ngóng [Am7] đợi người [Dm] sang Nhắn ai mây sẽ đưa đàng [Gm]......

    Nhạc vàng Blues

    Quang Linh