Sheet nhạc bài: KHÓC MỘT DÒNG SÔNG

Hợp âm

Lời bài hát

Hợp âm dạo (Thảo My):
 
 
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi. 
Cũng may Ca- li trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.   
Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi. 
Cũng may bên này
thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. 
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài , nhớ cha nhớ mẹ. 
Nhớ anh, nhớ chị. 
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông.
Một dòng sông dài , những chiều mưa tôi khóc.   
Khóc một dòng sông.   
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi. 
Cũng may Ca- li trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. 
 
 
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều.
Nhất là những buổi chiều mưa rơi. 
Cũng may Ca- li trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.   
Không chi xót xa cho bằng thân phận người
Xa nhà sống một mình đơn côi. 
Cũng may bên này
thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. 
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông. 
Một dòng sông dài , nhớ cha nhớ mẹ. 
Nhớ anh, nhớ chị. 
Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông. 
Một dòng sông dài , những chiều mưa tôi khóc.   
Khóc một dòng sông.   
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều…
Nhất là những buổi chiều mưa rơi. 
Cũng may Ca- li trời mưa ít không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông. 
Cũng may bên này
thời gian qua vun vút không như Sài Gòn
Nếu không tôi đã khóc một dòng sông.   
Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều…