CHIỀU HOANG

Thể loại : Nhạc vàng
Giai điệu : Slow Rock
Đã xem :
Avatar thành viên Mary Giao
Người đăng : Mary Giao
Level :
Số bài đăng : 11

CHIỀU HOANG - Elvis Phương

Nhịp: 4/4, tempo: 67, điệu: Slow Rock
=====

Intro - Capo I:

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E]

1.
[Am] Ðường chiều hoang [C] vắng chỉ [D] mình tôi
Tìm [F] đến thăm người [Am] yêu, người em [C] gái nơi thành [Em] đô [E]
[Am] Tôi người trai [C] sóng gió tìm [Dm7] em
[F] đồi cao dù bão [A] bùng,
Dù sông [E] dài ngăn cách [Am] nhau [E]

2.
[Am] Rồi anh với [C] em gặp [D] nhau đây
[F] Bao nhiêu ân [Am] tình, tình ngày xưa, ngày xưa [Em] ấy [E]
[Am] Những câu thề [C] ước còn [D] say
[F] Có chi bằng [Am] mối tình ban [Em7] đầu, [Am] em ơi [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [Em7]

3.
[Am] Cầm tay [C] nhau không nói [D] nên lời
[F] Anh như làn mây [Am] chiều đến [C] đây rồi trong phút [E7] giây
[Am] Hẹn một ngày [C] mai đâu [D] có xa
[F] Đất nước [Am] thanh bình [Em] anh [Am7] trở ề [E]

4.
[Am] Một người em [C] gái đứng [D] nhìn theo
Nhìn [F] theo lòng bồi [Am] hồi, đưòng thiên [C] l ý xa [E] mờ xa [E]
[Am] Tôi còn đi [C] mãi mãi còn [D] đi
Vì ngày [F] mai còn [Am] đi hoài, còn đi [E] hoài em [Am] ơi. [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E]

2. [Am] Rồi anh với [C] em gặp [D] nhau đây
[F] Bao nhiêu ân [Am] tình, tình ngày xưa, ngày xưa [Em] ấy [E]
[Am] Những câu [C] thề ước còn [D] say
[F] Có chi bằng [Am] mối tình ban [Em7] đầu, [Am] em ơi [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [Em7]

3. [Am] Cầm tay [C] nhau không nói [D] nên lời
[F] Anh như làn mây [Am] chiều đến [C] đây rồi trong phút [E] giây [E]
[Am] Hẹn một ngày [C] mai đâu [D] có xa
[F] Đất nước [Am] thanh bình [Em] anh [Am7] trở ề [E]

4. [Am] Một người em [C] gái đứng [D] nhìn theo
Nhìn [F] theo lòng bồi [Am] hồi, đưòng thiên [C] l ý xa [E] mờ xa [E]
[Am] Tôi còn đi [C] mãi mãi còn [D] đi
Vì ngày [F] mai còn [Am] đi hoài, còn đi [E] hoài em [Am] ơi...[Am]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am] | [E]

[Am] | [C] | [D] | [F] | [Am] | [E] | [Am]

Am

123

C

123

D

123

F

234

E

123

Em

23

Dm7

2

A

123

Em7

234

E7

1234

Am7

12

1. [Am] Ðường chiều hoang [C] vắng chỉ mình [D] tôi
Tìm [F] đến thăm người [Am] yêu, người em [C] gái nơi thành [E7] đô
[Am] Tôi người trai [C] sóng gió tìm [D] em
Dù đồi [F] cao dù bão [Am] bùng,
Dù sông [E7] dài ngăn cách [Am] nhau [E7]

2. [Am] Rồi anh với [C] em gặp [D] nhau đây
[F] Bao nhiêu ân [Am] tình, tình ngày [C] xưa, ngày xưa [E7] ấy
[Am] Những câu thề [C]ước còn [D]say
[F]Có chi bằng [Am]mối tình ban [E7]đầu, em ơi [Am][E7]

3. [Am] Cầm tay [C] nhau không nói [D] nên lời
[F] Anh như làn mây [Am] chiều đến đây [C] rồi trong phút [E7] giây
[Am] Hẹn một ngày [C] mai đâu có [D] xa
[F] Đất nước thanh [Am] bình [E7] anh trở [Am] về [E7]

4. [Am] Một người em [C] gái đứng nhìn [D] theo
Nhìn [F] theo lòng bồi [Am] hồi, đưòng thiên [C]l ý xa mờ [E7] xa
[Am] Tôi còn đi [C] mãi mãi còn [D] đi
Vì ngày [F] mai còn đi [Am] hoài, còn đi [E7] hoài em [Am] ơi.

Am

123

C

123

D

123

F

234

E7

1234

Bình luận yêu cầu hợp âm

0 bình luận
Sắp xếp theo
  • Hãy để lại bình luận đầu tiên cho bài hát này!