Hợp âm dạo (Elvis Phương): [Dm] | [Dm] | [Dm] [Em] | [Gm] | [Asus4][Dm] | [Dm] | [Dm] Chiều chưa [Dm] đi màn đêm rơi xuống. [Bb] Đâu đấy buông lững lờ [Asus4] tiếng chuông. [Asus4][Gm] Đôi cánh chim bâng khuâng [A] rã rời. [A][Em] Cùng mây [Am] xám về ngang [Dm] lưng trời. [Dm]......